• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

MAXIMUM ILLUD
Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld

(Soort document: Paus Benedictus XV - Apostolische Brief)

Paus Benedictus XV - 30 november 1919

Inleiding
1 De missietaak door Christus opgedragen
2 Hoe de Kerk haar missietaak in de loop der eeuwen volbracht
3 En toch zijn er zoo ontzaglijk veel heidenen over
4 Het doel van deze apostolische brief
EERSTE HOOFDSTUK Gedragsregelen voor hen die in de missiën aan het hoofd staan
1 Zij moeten de ziel zijn van hun missie; van hen hangt alles af
2 Hun eerste zorg moet zijn de uitbreiding en Volle ontwikkeling hunner missie
3 Zij moeten zich wachten voor naijver en enghartigheid
4 Zij moeten streven naar samenwerking met de oversten van aangrenzende missiegebieden
5 Zij moeten vooral zorgen voor de vorming van inlandse geestelijkheid
A Dat is het voornaamste middel tot uitbreiding van de Kerk
B De opleiding der inlandse geestelijkheid moet een dergelijke opleiding zijn
C De H. Stoel heeft de vorming van de inlandse geestelijkheid altijd zeer ter harte genomen, en toch is er nog een treurig te kort
TWEEDE HOOFDSTUK Gedragsregelen voor de missionarissen van lagere rang
1 Zij moeten reeds de verhevenheid van hun taak voor ogen houden en zich wachten voor vals nationalisme. Klacht over sommige missietijdschriften
2 Zij moeten zich wachten voor hebzucht
3 Zij moeten een dergelijke wetenschappelijke opleiding hebben
4 Zij moeten vooral de taal van het volk, waaronder zij werken, goed kennen
5 Zij moeten vooral naar hoge deugd streven
DERDE HOOFDSTUK De plicht van alle gelovigen jegens de missiën
1 Er bestaat voor allen een missieplicht
2 De drie soorten van hulp aan de missiën
A Het gebed
B De zorg voor nieuwe missionarissen
C De stoffelijke ondersteuning; de drie grote missiewerken
3 De priester-missiebond
VIERDE HOOFDSTUK Slot

 
 
 

Document

Naam: MAXIMUM ILLUD
Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld
Soort: Paus Benedictus XV - Apostolische Brief
Auteur: Paus Benedictus XV
Datum: 30 november 1919
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0114, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 27 maart 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam