• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Inhoudstafel

AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde

(Soort document: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

Paus Franciscus - 19 maart 2016

Inleiding (1-7)
HOOFDSTUK 1 IN HET LICHT VAN HET WOORD (8-30)
U EN UW VROUW (9-13)
UW KINDEREN ALS JONGE OLIJFBOMEN (14-18)
EEN WEG VAN LIJDEN EN BLOED (19-22)
DE VRUCHT VAN UW HANDEN (23-26)
DE TEDERHEID VAN DE OMARMING (27-30)
HOOFDSTUK 2 DE WERKELIJKHEID EN DE UITDAGINGEN VAN DE GEZINNEN (31-57)
DE HUIDIGE SITUATIE VAN DE GEZINNEN (32-49)
ENKELE UITDAGINGEN (50-57)
HOOFDSTUK 3 DE BLIK OP CHRISTUS GERICHT: DE ROEPING VAN HET GEZIN (58-88)
JEZUS BRENGT HET GODDELIJK PLAN OPNIEUW NAAR VOREN EN VOLTOOIT HET (61-66)
HET GEZIN IN DE DOCUMENTEN VAN DE KERK (67-70)
HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK (71-75)
ZADEN VAN HET WOORD EN ONVOLMAAKTE SITUATIES (76-79)
HET DOORGEVEN VAN HET LEVEN EN DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN (80-85)
HET GEZIN EN DE KERK (86-88)
HOOFDSTUK 4 DE LIEFDE IN HET HUWELIJK (89-164)
ONZE DAGELIJKSE LIEFDE (90-119)
Geduld (91-92)
Houding van welwillendheid (93-94)
Het genezen van de nijd (95-96)
Zonder te pralen of zich op te blazen (97-98)
Beminnenswaardigheid (99-100)
Vrijmoedig loslaten (101-102)
Zonder innerlijk geweld (103-104)
Vergeving (105-108)
Zich met de ander verheugen (109-110)
Zij verdraagt en vergeeft alles (111-113)
Zij gelooft alles (114-115)
Zij hoopt alles (116-117)
Zij verdraagt alles (118-119)
GROEIEN IN DE HUWELIJKSLIEFDE (120-141)
Voor geheel het leven, alles gemeenschappelijk (123-125)
Vreugde en schoonheid (126-130)
Uit liefde trouwen (131-132)
Liefde die zich uit en groeit (133-135)
Dialoog (136-141)
GEPASSIONEERDE LIEFDE (142-162)
De wereld van de emoties (143-146)
God bemint de vreugde van zijn kinderen (147-149)
De erotische dimensie van de liefde (150-152)
Geweld en manipulatie (153-157)
Huwelijk en maagdelijkheid (158-162)
DE VERANDERING VAN DE LIEFDE (163-164)
HOOFDSTUK 5 DE LIEFDE DIE VRUCHTBAAR WORDT (165-198)
NIEUW LEVEN VERWELKOMEN (166-177)
De liefde eigen aan de zwangerschap (168-171)
Moeder- en vaderliefde (172-177)
UITGEBREIDE VRUCHTBAARHEID (178-186)
Het lichaam leren kennen (185-186)
HET LEVEN IN HET GEZIN IN DE BREDE ZIN VAN HET WOORD (187-198)
Kind-zijn (188-190)
De ouderen (191-193)
Broer- en zus-zijn (194-195)
Een weids hart (196-198)
HOOFDSTUK 6 ENKELE PASTORALE PERSPECTIEVEN (199-258)
VANDAAG HET EVANGELIE VAN HET GEZIN VERKONDIGEN (200-204)
DE VERLOOFDEN LEIDEN OP DE WEG TER VOORBEREIDING OP HET HUWELIJK (205-216)
De voorbereiding van de viering (212-216)
DE BEGELEIDING VAN DE EERSTE JAREN VAN HET HUWELIJKSLEVEN (217-230)
Enkele hulpmiddelen (223-230)
OPHELDERING IN CRISISSEN, ANGSTEN EN MOEILIJKHEDEN (231-252)
De uitdaging van de crisissen (232-238)
Oude wonden (239-240)
Begeleiden na breuken en scheidingen (241-246)
Enkele complexe situaties (247-252)
WANNEER DE DOOD HAAR ANGEL AANBRENGT (253-258)
HOOFDSTUK 7 DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN VERSTERKEN (259-290)
WAAR ZIJN DE KINDEREN? (260-262)
DE MORELE OPVOEDING VAN DE KINDEREN (263-267)
DE WAARDE VAN DE STRAF ALS AANSPORING (268-270)
GEDULDIG REALISME (271-273)
HET GEZINSLEVEN ALS EDUCATIEVE CONTEXT (274-279)
JA AAN DE SEKSUELE OPVOEDING (280-286)
HET GELOOF DOORGEVEN (287-290)
HOOFDSTUK 8 DE GEBROKENHEID BEGELEIDEN, ONDERSCHEIDEN EN INTEGREREN (291-312)
DE GELEIDELIJKHEID IN DE PASTORAAL (293-295)
DE ONDERSCHEIDING VAN DE ZOGENOEMDE ‘IRREGULIERE’ SITUATIES (296-300)
DE MILDERENDE OMSTANDIGHEDEN IN DE PASTORALE ONDERSCHEIDING (301-303)
DE NORMEN EN DE ONDERSCHEIDING (304-306)
DE LOGICA VAN DE PASTORALE BARMHARTIGHEID (307-312)
HOOFDSTUK 9 SPIRITUALITEIT IN HUWELIJK EN GEZIN (313-325)
SPIRITUALITEIT VAN DE BOVENNATUURLIJKE GEMEENSCHAP (314-316)
VERENIGD IN GEBED IN HET LICHT VAN PASEN (317-318)
SPIRITUALITEIT VAN DE EXCLUSIEVE EN VRIJE LIEFDE (319-320)
SPIRITUALITEIT VAN DE ZOG, DE TROOST EN DE AANSPORING (321-325)
GEBED TOT DE HEILIGE FAMILIE

 
 
 

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 10 oktober 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam