• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

UNITATIS REDINTEGRATIO
Over de oecumene

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Decreet)

21 november 1964

Inleiding
Het algemene verlangen naar eenheid onder de christenen
HOOFDSTUK 1 De Katholieke beginselen van het oecumenisme
PARAGRAAF 1 Het geheim van de eenheid van de Kerk
PARAGRAAF 2 De authentieke christelijke waarden in de afgescheiden Kerken
PARAGRAAF 3 De oecumenische beweging en de houding van de katholieken
HOOFDSTUK 2 De praktijk van het oecumenisme
PARAGRAAF 1 De vernieuwing in de Kerk als oecumenische factor
PARAGRAAF 2 De innerlijke bekering als voorwaarde voor het ware oecumenisme
PARAGRAAF 3 Het gezamenlijk gebed. Normen voor het deelnemen aan elkaars heilige diensten
PARAGRAAF 4 Een betere kennis omtrent onze gescheiden broeders
PARAGRAAF 5 Beoefening van de theologie en het missieapostolaat in oecumenische geest
PARAGRAAF 6 De formulering van het katholieke geloof in de oecumenische dialoog
PARAGRAAF 7 Samenwerking van de christenen op sociaal gebied
HOOFDSTUK 3 De kerken en kerkelijke gemeenschappen, die van de Apostolische Stoel van Rome zijn gescheiden
ARTIKEL 1 Een bijzondere beschouwing omtrent de Oosterse Kerken
PARAGRAAF 1 De verhouding tussen de Kerken van het Oosten en het Westen vóór de scheiding
PARAGRAAF 2 De rijkdom van de oosterse Kerken op het gebied van liturgie en spiritualiteit
PARAGRAAF 3 De eigen discipline van de oosterse Kerken
PARAGRAAF 4 De theologische tradities van de oosterse Kerk
PARAGRAAF 5 Verklaringen en aansporingen van het Concilie
ARTIKEL 2 De afgescheiden kerken en kerkelijke gemeenschappen in het Westen
PARAGRAAF 1 De verhouding van deze Kerken en kerkelijke Gemeenschappen tot de katholieke Kerk
PARAGRAAF 2 De belijdenis van Christus
PARAGRAAF 3 De liefde voor de heilige Schrift
PARAGRAAF 4 Doop en Avondmaal
PARAGRAAF 5 Het geloofsleven en de vruchten ervan
HOOFDSTUK 4 Aansporing tot de Katholieken

 
 
 

Document

Naam: UNITATIS REDINTEGRATIO
Over de oecumene
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 21 november 1964
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0715, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 3 september 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam