• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

LUMEN GENTIUM
Over de Kerk

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie)

21 november 1964

EERSTE HOOFDSTUK Het mysterie van de Kerk
1 Doel en opportuniteit van de Constitutie
2 De Kerk in het heilsplan van de Vader
3 De Kerk als het werk van de Zoon
4 De Kerk geheiligd door de Geest
5 De Kerk, kiem en begin van het Koninkrijk Gods op aarde
6 Het wezen van de Kerk, verduidelijkt in beelden
7 De Kerk, het Lichaam van Christus
8 Het leven van de Kerk op aarde
TWEEDE HOOFDSTUK Het Volk Gods
1 De Kerk, het Messiaanse volk en het nieuwe Israël
2 De Kerk als een priesterlijke gemeenschap
3 Het sacramentele leven
4 De Kerk als profetische gemeenschap
5 Katholiciteit en eenheid
6 De noodzakelijkheid van de Kerk en het volwaardig lidmaatschap
7 Verbondenheid van de Kerk met de niet katholieke Christenen
8 De niet-christenen en hun weg naar het heil
9 De missionaire prediking van de Kerk
DERDE HOOFDSTUK De hiërarchische structuur van de Kerk, en in het bijzonder het Episcopaat
1 Doel van dit hoofdstuk
2 De zending van de twaalf
3 De bisschoppen, de opvolgers van de Apostelen
4 De sacramentaliteit van het episcopaat
5 Het collegiaal karakter van de orde der bisschoppen
6 De betrekkingen van de bisschoppen onderling en met de universele Kerk
7 De bisschoppelijke taak als dienstbetoon
8 De onderwijzende functie van de bisschoppen
9 De heiligende functie van de bisschoppen
10 De besturende functie van de bisschoppen
11 Het ministerie van de priesters en hun verhouding tot de bisschop, de medepriesters en het Christenvolk
12 De functie van diakens
VIERDE HOOFDSTUK De leken
1 De leken als een eigen stand in de Kerk
2 Het eigen kenmerk en de eigen taak van de leken
3 De eenheid van Gods volk in verscheidenheid
4 Het apostolaat van de leken in zijn verschillende vormen
5 De leken deelachtig aan de priesterlijke taak van Christus
6 De leken deelachtig aan de profetische taak van Christus
7 De leken deelachtig aan de koninklijke taak van Christus
8 De verhouding tussen de leken en de herders van de Kerk
9 De leek als getuige
VIJFDE HOOFDSTUK De algemene roeping tot heiligheid in de Kerk
1 De heiligheid in de Kerk en de verschillende uitingen ervan
2 De heiligheid, door alle gelovigen te beleven
3 De beoefening van de heiligheid in alle rangen van de Kerk
4 De wegen en de middelen tot heiligheid
ZESDE HOOFDSTUK De religieuzen
1 De plaats van de religieuze staat in de kerk
2 De inhoud en het getuigenis van de religieuze geloften
3 De taak van de Kerk ten opzichte van de religieuzen
4 Het religieuze leven als navolging van Christus
5 Aansporing
ZEVENDE HOOFDSTUK Het eschatologische karakter van de Kerk op aardse pelgrimstocht en haar eenheid met de hemelse Kerk
1 De eschatologische situatie van de Christen
2 De gemeenschap van de heiligen
3 Het gebed voor de overledenen en de verering van de heiligen
4 De ware heiligenverering
ACHTSTE HOOFDSTUK De Heilige Maagd en Moeder Gods Maria in het geheim van Christus en de Kerk
1 Inleiding
PARAGRAAF 1 Maria het verhevenste lid van de Kerk
PARAGRAAF 2 De bedoeling van dit hoofdstuk
2 De functie van de heilige Maagd in de heilsorde
PARAGRAAF 1 De Moeder van de Verlosser in het Oude Testament
PARAGRAAF 2 Maria bij de boodschap van de engel
PARAGRAAF 3 Maria in het verborgen leven van Jezus
PARAGRAAF 4 Maria in het openbaar leven van Jezus en onder het kruis
PARAGRAAF 5 Maria in haar verheerlijking
3 De heilige Maagd en de Kerk
PARAGRAAF 1 Maria's moederlijke functie en het middelaarschap van Christus
PARAGRAAF 2 Maria's deelname aan het verlossingswerk
PARAGRAAF 3 De aard van Maria's moederlijke functie
PARAGRAAF 4 Maria het beeld van de Kerk
PARAGRAAF 5 Maria's deugden, het voorbeeld van de Kerk
4 De verering van de heilige Maagd in de Kerk
PARAGRAAF 1 De ontwikkeling en de vruchten van de Mariaverering
PARAGRAAF 2 Pastorale wenken voor de theologie, de prediking en de Mariaverering
5 Maria, een teken van vaste hoop en van troost voor het volk Gods op pelgrimstocht

 
 
 

Document

Naam: LUMEN GENTIUM
Over de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 21 november 1964
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens nr. 0713. Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 4 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam