• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

RELATIO FINALIS - SYNODE 2015

(Soort document: Bisschoppensynodes)

24 oktober 2015

INLEIDING
DEEL 1 DE KERK, LUISTEREND NAAR HET GEZIN
EERSTE HOOFDSTUK Het gezin en de antropologisch-culturele context
1 De maatschappelijk-culturele context
2 De religieuze context
3 De antropologische verandering
4 De culturele tegenstellingen
5 Maatschappelijke conflicten en spanningen
6 Broosheid en kracht van het gezin
TWEEDE HOOFDSTUK Het gezin en de maatschappelijk-economische context
1 Het gezin als onvervangbare bron van de maatschappij
2 Politiek ten gunste van het gezin
3 Eenzaamheid en onbestendigheid
4 Economie en gerechtigheid
5 Armoede en uitsluiting
6 Ecologie en gezin
DERDE HOOFDSTUK Gezin, inclusie en maatschappij
1 De derde levensfase
2 Het weduwschap
3 Het laatste seizoen van het leven en rouw in het gezin
4 Personen met bijzondere behoeften
5 Personen die niet gehuwd zijn
6 Migranten, vuchtelingen en vervolgden
7 Enkele bijzondere uitdagingen
8 De kinderen
9 De vrouw
10 De man
11 De jongeren
VIERDE HOOFDSTUK Gezin, affectiviteit en leven
1 Het belang van het affectieve leven
2 De vorming tot de zelfgave
3 Broosheid en onvolwassenheid
4 Techniek en menselijke voortplanting
5 De uitdaging voor de pastoraal
DEEL 2 HET GEZIN IN HET PLAN VAN GOD
EERSTE HOOFDSTUK Het gezin in de heilsgeschiedenis
1 De goddelijke pedagogie
2 Het gezin als beeld van de Drie-eenheid
3 Het gezin in de Heilige Schrift
4 Jezus en het gezin
TWEEDE HOOFDSTUK Het gezin in het leergezag van de Kerk
1 De leer van het Tweede Vaticaans Concilie
2 Paulus VI
3 Johannes Paulus II
4 Benedictus XVI
5 Franciscus
DERDE HOOFDSTUK Het gezin in de christelijke leer
1 Het huwelijk in de scheppingsorde en sacramentele volheid
2 Onontbindbaarheid en vruchtbaarheid van de huwelijksverbintenis
3 De zegeningen van het gezin
4 Waarheid en schoonheid van het gezin
VIERDE HOOFDSTUK Naar de kerkelijke volheid van het gezin
1 De innige band tussen Kerk en gezin
2 De genade van de bekering en van de vervulling
3 De barmhartigheid in het middelpunt van de openbaring
DEEL 3 DE ZENDING VAN HET GEZIN
EERSTE HOOFDSTUK De vorming van het gezin
1 De voorbereiding op het huwelijk
2 De huwelijksviering
3 De eerste jaren van het gezinsleven
4 De vorming van de priesters en andere werkers in de pastoraal
TWEEDE HOOFDSTUK Gezin, voortplanting, opvoeding
1 Het doorgeven van het leven
2 De verantwoordelijkheid voor de voortplanting
3 De waarde van het leven in al zijn fases
4 Adoptie en voogdijschap
5 De opvoeding van de kinderen
DERDE HOOFDSTUK Gezin en pastorale begeleiding
1 Complexe situaties
2 Begeleiding in verschillende situaties
3 Onderscheiding en integratie
VIERDE HOOFDSTUK Gezin en evangelisatie
1 De spiritualiteit van het gezin
2 Het gezin als onderwerp van de pastoraal
3 De relatie met culturen en instellingen
4 Openstaan voor de zending
DEEL 4 SLOT
Gebed om voorspraak van het H. Huisgezin
DEEL 5 BIJLAGE

 
 
 

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam