• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DEI VERBUM
Over de Goddelijke openbaring

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie)

18 november 1965

Inleiding
HOOFDSTUK 1 De Openbaring zelf
ARTIKEL 1 Aard en voorwerp van de Openbaring
ARTIKEL 2 De voorbereiding van de evangelische Openbaring
ARTIKEL 3 Christus, de persoonlijke volheid van de Openbaring
ARTIKEL 4 Het aanvaarden van de Openbaring door het geloof
ARTIKEL 5 De geopenbaarde waarheden
HOOFDSTUK 2 Het doorgeven van de goddelijke Openbaring
ARTIKEL 1 De apostelen en hun opvolgers als de verkondigers van het Evangelie
ARTIKEL 2 De heilige Overlevering
ARTIKEL 3 De onderlinge verhouding tussen de heilige Overlevering en de heilige Schrift
ARTIKEL 4 De verhouding van Overlevering en Schrift tot de gehele Kerk en het Leerambt
HOOFDSTUK 3 De goddelijke inspiratie van de heilige Schrift, en de Schriftverklaring
ARTIKEL 1 De inspiratie en de waarheid van de heilige Schrift
ARTIKEL 2 De methode van Schriftverklaring
ARTIKEL 3 Het "afdalen" van God
HOOFDSTUK 4 Het Oude Testament
ARTIKEL 1 De heilsgeschiedenis in de boeken van het Oude Testament
ARTIKEL 2 Het belang van het Oude Testament voor de christenen
ARTIKEL 3 De eenheid van de beide Testamenten
HOOFDSTUK 5 Het Nieuwe Testament
ARTIKEL 1 De verhevenheid van het Nieuwe Testament
ARTIKEL 2 De apostolische oorsprong van de Evangelies
ARTIKEL 3 Het historische karakter van de Evangelies
ARTIKEL 4 De andere geschriften van het Nieuwe Testament
HOOFDSTUK 6 De heilige Schrift in het leven van de Kerk
ARTIKEL 1 De verering van de Kerk voor de heilige Schrift
ARTIKEL 2 Aanbeveling van nauwkeurige vertalingen
ARTIKEL 3 De apostolische taak van de katholieke geleerden
ARTIKEL 4 Het belang van de heilige Schrift voor de theologie
ARTIKEL 5 Aansporing tot het lezen van de heilige Schrift
HOOFDSTUK 7 Slot
HOOFDSTUK 8 Uit de akten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie

 
 
 

Document

Naam: DEI VERBUM
Over de Goddelijke openbaring
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0727, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 1 maart 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam