• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie)

7 december 1965

INLEIDING - DE SITUATIE VAN DE MENS IN DE MODERNE WERELD
DEEL 1 DE KERK EN DE ROEPING VAN DE MENS
HOOFDSTUK 1 De waardigheid van de menselijke persoon
HOOFDSTUK 2 De mensengemeenschap
HOOFDSTUK 3 De menselijke activiteit in de gehele wereld
HOOFDSTUK 4 De taak van de Kerk in de moderne tijd
DEEL 2 ENKELE MEER URGENTE PROBLEMEN
Inleiding
HOOFDSTUK 1 De waardigheid van huwelijk en gezin en haar waardering
ARTIKEL 1 Huwelijk en gezin en de moderne wereld
ARTIKEL 2 De heiligheid van huwelijk en gezin
ARTIKEL 3 De huwelijksliefde
ARTIKEL 4 De vruchtbaarheid van het huwelijk
ARTIKEL 5 De huwelijksliefde en de eerbied voor het menselijk leven
ARTIKEL 6 De inzet van allen voor het welzijn van huwelijk en gezin
HOOFDSTUK 2 Een steeds grotere vooruitgang van de cultuur
Inleiding
ARTIKEL 1 De situatie van de cultuur in de moderne wereld
PARAGRAAF 1 Nieuwe levensstijlen
PARAGRAAF 2 De mens als schepper van de cultuur
PARAGRAAF 3 Moeilijkheden en taken
ARTIKEL 2 Enkele beginselen voor een juist bevorderen van de cultuur
PARAGRAAF 1 Geloof en cultuur
PARAGRAAF 2 De velerlei betrekkingen tussen het Evangelie van Christus en de cultuur
PARAGRAAF 3 Harmonisch samengaan van de verschillende aspecten van de cultuur
ARTIKEL 3 Enkele dringende plichten van de christenen met betrekking tot de cultuur
PARAGRAAF 1 De erkenning van ieders recht op cultuur en de verwezenlijking van dit recht
PARAGRAAF 2 De vorming van de mens tot een volledige culturele ontwikkeling
PARAGRAAF 3 Harmonie tussen cultuur en christendom
HOOFDSTUK 3 Het sociaal-economisch leven
Enkele aspecten van het economisch leven
ARTIKEL 1 De economische ontwikkeling
PARAGRAAF 1 De economische ontwikkeling in dienst van de mens
PARAGRAAF 2 De controle van de mens op de economische ontwikkeling
PARAGRAAF 3 De opheffing van de enorme sociaaleconomische ongelijkheid
ARTIKEL 2 Enkele leidende beginselen voor het geheel van het sociaaleconomisch leven
PARAGRAAF 1 Arbeid, arbeidsvoorwaarden en vrije tijd
PARAGRAAF 2 Het aandeel in de onderneming en in de gehele organisatie van het economisch leven. Arbeidsgeschillen
PARAGRAAF 3 De bestemming van de aardse goederen voor alle mensen
PARAGRAAF 4 De investeringen en het monetaire probleem
PARAGRAAF 5 Het verwerven van eigendom en van persoonlijke macht over de goederen. Het probleem van het grootgrondbezit
PARAGRAAF 6 De sociaaleconomische activiteit en het Koninkrijk van Christus
HOOFDSTUK 4 Het leven van de politieke gemeenschap
ARTIKEL 1 Het publieke leven in onze tijd
ARTIKEL 2 De aard en het doel van de politieke gemeenschap
ARTIKEL 3 Medewerking van allen aan het publieke leven
ARTIKEL 4 De politieke gemeenschap en de Kerk
HOOFDSTUK 5 Het behoud van de vrede en de opbouw van de volkengemeenschap
Inleiding
ARTIKEL 1 Het voorkomen van oorlog
PARAGRAAF 1 De onmenselijkheid van de oorlogen inperken
PARAGRAAF 2 De totale oorlog
PARAGRAAF 3 De bewapeningswedloop
PARAGRAAF 4 Het volledig uitbannen van de oorlog en de internationale activiteit om de oorlog te voorkomen
PARAGRAAF 1 De aard van de vrede
ARTIKEL 2 De opbouw van de internationale gemeenschap
PARAGRAAF 1 De oorzaken van onenigheid en de middelen om ze weg te nemen
PARAGRAAF 2 De volkengemeenschap en de internationale instellingen
PARAGRAAF 3 Internationale samenwerking op economisch gebied
PARAGRAAF 4 Enkele opportune richtlijnen
PARAGRAAF 5 De internationale samenwerking en de bevolkingsaanwas
PARAGRAAF 6 De taak van de christen bij de internationale hulpverlening
PARAGRAAF 7 De actieve aanwezigheid van de Kerk in de internationale gemeenschap
PARAGRAAF 8 De rol van de christenen in de internationale instellingen
HOOFDSTUK 6 Besluit
ARTIKEL 1 De taak van iedere gelovige en van de particuliere kerken
ARTIKEL 2 De dialoog tussen alle mensen
ARTIKEL 3 De opbouw van de wereld en het tot voltooiing brengen van de wereld

 
 
 

Document

Naam: GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0724, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 31 januari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam