• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie)

7 december 1965

INLEIDING - DE SITUATIE VAN DE MENS IN DE MODERNE WERELD
DEEL 1 DE KERK EN DE ROEPING VAN DE MENS
HOOFDSTUK 1 De waardigheid van de menselijke persoon
HOOFDSTUK 2 De mensengemeenschap
HOOFDSTUK 3 De menselijke activiteit in de gehele wereld
HOOFDSTUK 4 De taak van de Kerk in de moderne tijd
DEEL 2 ENKELE MEER URGENTE PROBLEMEN
Inleiding
HOOFDSTUK 1 De waardigheid van huwelijk en gezin en haar waardering
ARTIKEL 1 Huwelijk en gezin en de moderne wereld
ARTIKEL 2 De heiligheid van huwelijk en gezin
ARTIKEL 3 De huwelijksliefde
ARTIKEL 4 De vruchtbaarheid van het huwelijk
ARTIKEL 5 De huwelijksliefde en de eerbied voor het menselijk leven
ARTIKEL 6 De inzet van allen voor het welzijn van huwelijk en gezin
HOOFDSTUK 2 Een steeds grotere vooruitgang van de cultuur
Inleiding
ARTIKEL 1 De situatie van de cultuur in de moderne wereld
PARAGRAAF 1 Nieuwe levensstijlen
PARAGRAAF 2 De mens als schepper van de cultuur
PARAGRAAF 3 Moeilijkheden en taken
ARTIKEL 2 Enkele beginselen voor een juist bevorderen van de cultuur
PARAGRAAF 1 Geloof en cultuur
PARAGRAAF 2 De velerlei betrekkingen tussen het Evangelie van Christus en de cultuur
PARAGRAAF 3 Harmonisch samengaan van de verschillende aspecten van de cultuur
ARTIKEL 3 Enkele dringende plichten van de christenen met betrekking tot de cultuur
PARAGRAAF 1 De erkenning van ieders recht op cultuur en de verwezenlijking van dit recht
PARAGRAAF 2 De vorming van de mens tot een volledige culturele ontwikkeling
PARAGRAAF 3 Harmonie tussen cultuur en christendom
HOOFDSTUK 3 Het sociaal-economisch leven
Enkele aspecten van het economisch leven
ARTIKEL 1 De economische ontwikkeling
PARAGRAAF 1 De economische ontwikkeling in dienst van de mens
PARAGRAAF 2 De controle van de mens op de economische ontwikkeling
PARAGRAAF 3 De opheffing van de enorme sociaaleconomische ongelijkheid
ARTIKEL 2 Enkele leidende beginselen voor het geheel van het sociaaleconomisch leven
PARAGRAAF 1 Arbeid, arbeidsvoorwaarden en vrije tijd
PARAGRAAF 2 Het aandeel in de onderneming en in de gehele organisatie van het economisch leven. Arbeidsgeschillen
PARAGRAAF 3 De bestemming van de aardse goederen voor alle mensen
PARAGRAAF 4 De investeringen en het monetaire probleem
PARAGRAAF 5 Het verwerven van eigendom en van persoonlijke macht over de goederen. Het probleem van het grootgrondbezit
PARAGRAAF 6 De sociaaleconomische activiteit en het Koninkrijk van Christus
HOOFDSTUK 4 Het leven van de politieke gemeenschap
ARTIKEL 1 Het publieke leven in onze tijd
ARTIKEL 2 De aard en het doel van de politieke gemeenschap
ARTIKEL 3 Medewerking van allen aan het publieke leven
ARTIKEL 4 De politieke gemeenschap en de Kerk
HOOFDSTUK 5 Het behoud van de vrede en de opbouw van de volkengemeenschap
Inleiding
ARTIKEL 1 Het voorkomen van oorlog
PARAGRAAF 1 De onmenselijkheid van de oorlogen inperken
PARAGRAAF 2 De totale oorlog
PARAGRAAF 3 De bewapeningswedloop
PARAGRAAF 4 Het volledig uitbannen van de oorlog en de internationale activiteit om de oorlog te voorkomen
PARAGRAAF 1 De aard van de vrede
ARTIKEL 2 De opbouw van de internationale gemeenschap
PARAGRAAF 1 De oorzaken van onenigheid en de middelen om ze weg te nemen
PARAGRAAF 2 De volkengemeenschap en de internationale instellingen
PARAGRAAF 3 Internationale samenwerking op economisch gebied
PARAGRAAF 4 Enkele opportune richtlijnen
PARAGRAAF 5 De internationale samenwerking en de bevolkingsaanwas
PARAGRAAF 6 De taak van de christen bij de internationale hulpverlening
PARAGRAAF 7 De actieve aanwezigheid van de Kerk in de internationale gemeenschap
PARAGRAAF 8 De rol van de christenen in de internationale instellingen
HOOFDSTUK 6 Besluit
ARTIKEL 1 De taak van iedere gelovige en van de particuliere kerken
ARTIKEL 2 De dialoog tussen alle mensen
ARTIKEL 3 De opbouw van de wereld en het tot voltooiing brengen van de wereld

 
 
 

Document

Naam: GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0724, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam