• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

EVANGELII GAUDIUM
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie

(Soort document: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

Paus Franciscus - 24 november 2013

INLEIDING (2-18)
I Vreugde die wordt vernieuwd en meegedeeld (2-8)
II De zoete en sterkende vreugde van het evangeliseren (9-10)
De eeuwige nieuwheid (11-13)
III De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het geloof (14-18)
Doel en beperkingen van deze exhortatie (16-18)
HOOFDSTUK EEN DE MISSIONAIRE VERANDERING VAN DE KERK (19-49)
I Een Kerk die erop uitgaat (20-24)
Het initiatief nemen, zich erbij laten betrekken, begeleiden, vrucht voortbrengen en feest vieren (24)
II De pastoraal in een nieuwe opzet (25-33)
Een kerkelijke vernieuwing die niet mag worden uitgesteld (27-33)
III Vanuit de kern van het Evangelie (34-39)
IV De zending die gestalte krijgt in de menselijke beperkingen (40-45)
V Een moeder met een open hart (46-49)
HOOFDSTUK TWEE IN DE CRISIS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE ENGAGEMENT (50-109)
I Enkele uitdagingen van de huidige wereld (52-75)
1 Nee tegen een economie van de uitsluiting (53-54)
2 Nee tegen de nieuwe verafgodering van het geld (55-56)
3 Nee tegen het geld dat heerst in plaats van te dienen (57-58)
4 Nee tegen ongelijkheid die geweld voortbrengt (59-60)
5 Enkele culturele uitdagingen (61-67)
6 Uitdagingen van de inculturatie van het geloof (68-70)
7 Uitdagingen van de stadsculturen (71-75)
II Verleidingen van hen die pastoraal werkzaam zijn (76-109)
1 Ja tegen de uitdagingen van een missionaire spiritualiteit (78-80)
2 Nee tegen egoïstische inertie (81-83)
3 Nee tegen onvruchtbaar pessimisme (84-86)
4 Ja tegen de nieuwe betrekkingen, door Jezus Christus in het leven geroepen (87-92)
5 Nee tegen geestelijke wereldse gezindheid (93-97)
6 Nee tegen de oorlog onder ons (98-101)
7 Andere kerkelijke uitdagingen (102-109)
HOOFDSTUK DRIE DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE (110-175)
I Heel het volk van God verkondigt het Evangelie (111-134)
1 Een volk voor allen (112-114)
2 Een volk met veel gezichten (115-118)
3 Wij zijn allen missionaire leerlingen (119-121)
4 De evangeliserende kracht van de volksvroomheid (122-126)
5 Van persoon tot persoon (127-129)
6 Charisma’s ten dienste van de evangeliserende gemeenschap (130-131)
7 Cultuur, denken en opvoeding (132-134)
II De homilie (135-144)
1 De liturgische context (137-138)
2 Het gesprek van een moeder (139-141)
3 Woorden die het hart doen ontvlammen (142-144)
III De voorbereiding van de prediking (145-159)
1 De eredienst van de waarheid (146-148)
2 De verpersoonlijking van het Woord (149-151)
3 De geestelijke lezing (152-153)
4 Luisterend naar het volk (154-155)
5 Pedagogische instrumenten (156-159)
IV Een evangelisatie voor de verdieping van het Kerygma (160-175)
1 Een kerygmatische en mystagogische catechese (163-168)
2 De persoonlijke begeleiding van het groeiproces (169-173)
3 Rondom het Woord van God (174-175)
HOOFDSTUK VIER DE MAATSCHAPPELIJKE DIMENSIE VAN DE EVANGELISATIE (176-258)
I Gemeenschappelijke en sociale gevolgen van het Kerygma (177-185)
1 Geloofsbelijdenis en maatschappelijk engagement (178-179)
2 Het Rijk, dat ons roept (180-181)
3 Het onderricht van de Kerk betreffende maatschappelijke kwesties (182-185)
II Het opnemen van de armen in de maatschappij (186-216)
1 Verenigd met God horen wij een kreet (187-192)
2 Trouw aan het Evangelie om niet tevergeefs te lopen (193-196)
3 De bevoorrechte plaats van de armen in het volk van God (197-201)
4 Economie en verdeling van de inkomsten (202-208)
5 Zorg hebben voor de broosheid (209-216)
III Het algemene welzijn en de maatschappelijke vrede (217-237)
1 Tijd gaat boven ruimte (222-225)
2 De eenheid gaat boven het conflict (226-230)
3 De werkelijkheid is belangrijker dan het idee (231-233)
4 Het geheel gaat boven het deel (234-237)
IV De maatschappelijke dialoog als bijdrage aan de vrede (238-258)
1 De dialoog tussen geloof, rede en wetenschappen (242-243)
2 De oecumenische dialoog (244-246)
3 De relaties met het Jodendom (247-249)
4 De interreligieuze dialoog (250-254)
5 De maatschappelijke dialoog in een context van godsdienstvrijheid (255-258)
HOOFDSTUK VIJF VERKONDIGERS VAN HET EVANGELIE MET GEESTKRACHT (259-288)
I Motiveringen voor een hernieuwde missionaire impuls (262-283)
1 De persoonlijke ontmoeting met de liefde van Jezus die ons redt (264-267)
2 Het geestelijke smaak volk te zijn (268-274)
3 Het mysterieuze handelen van de Verrezene en van zijn Geest (275-280)
4 De missionerende kracht van de voorspraak (281-283)
II Maria, de moeder van de evangelisatie (284-288)
1 De gave van Jezus aan Zijn volk (285-286)
2 De Ster van de nieuwe evangelisatie (287-288)

 
 
 

Document

Naam: EVANGELII GAUDIUM
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 november 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / SRKK / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H. Kretzers
Bewerkt: 9 mei 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam