• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme

(Soort document: H. Paus Pius X - Encycliek)

H. Paus Pius X - 8 september 1907

Inleiding
HOOFDSTUK 1 Uiteenzetting van het modernistisch stelsel
ARTIKEL 1 De godsdienstwijsbegeerte van de modernisten
ARTIKEL 2 Het geloof van de modernist
ARTIKEL 3 De modernistische theologie
PARAGRAAF 1 De beginselen
SUBPARAGRAAF 1 Immanentie en symbolisme
SUBPARAGRAAF 2 De Goddelijke permanentie
PARAGRAAF 2 Opvattingen omtrent bepaalde punten
SUBPARAGRAAF 1 Het dogma
SUBPARAGRAAF 2 De eredienst
SUBPARAGRAAF 3 De heilige boeken en de inspiratie
SUBPARAGRAAF 4 De Kerk
PARAGRAAF 3 De ontwikkeling
SUBPARAGRAAF 1 Het beginsel en zijn toepassingen
SUBPARAGRAAF 2 De oorzaken van de ontwikkeling
SUBPARAGRAAF 3 De houding van de modernisten verklaard
SUBPARAGRAAF 4 Hun opvattingen zijn reeds veroordeeld
ARTIKEL 4 Het modernisme in de beoefening van geschiedenis en kritiek
PARAGRAAF 1 De toepassing van het agnosticisme en aanvullende beginselen daarvan
SUBPARAGRAAF 1 In de geschiedenis
SUBPARAGRAAF 2 In de kritiek
PARAGRAAF 2 De toepassing van de vitale immanentie
PARAGRAAF 3 De toepassing van het beginsel van de ontwikkeling
PARAGRAAF 4 Hun methode toegepast op de Heilige Schrift
PARAGRAAF 5 Het gevaar van de richting
ARTIKEL 5 De modernistische apologetiek
PARAGRAAF 1 Haar afhankelijkheid van de modernistische wijsbegeerte
PARAGRAAF 2 Haar methodes
SUBPARAGRAAF 1 De objectieve methode
SUBPARAGRAAF 2 De subjectieve methode
ARTIKEL 6 De modernist als hervormer
ARTIKEL 7 Oordeel over het stelsel
PARAGRAAF 1 Het stapelt alle ketterijen opeen
PARAGRAAF 2 Het doet allen godsdienst te niet
SUBPARAGRAAF 1 Door het agnoticisme
SUBPARAGRAAF 2 Door uitsluitend op gevoel en ervaring te steunen
SUBPARAGRAAF 3 Door het symbolisme
SUBPARAGRAAF 4 Door de immanentie
SUBPARAGRAAF 5 Door zijn leer omtrent geloof en wetenschap
HOOFDSTUK 2 De oorzaken van het modernisme
ARTIKEL 1 Morele oorzaken: Zucht naar nieuwigheden en hoogmoed
ARTIKEL 2 Intellectuele oorzaken
ARTIKEL 3 Het bedroevende resultaat
HOOFDSTUK 3 Geneesmiddelen
ARTIKEL 1 Bepalingen omtrent de kerkelijke studiën
ARTIKEL 2 Toepassing van deze voorschriften
ARTIKEL 3 Bepalingen omtrent de veroordeling van boeken
ARTIKEL 4 Bepaling omtrent de keuring van boeken
ARTIKEL 5 Bepalingen omtrent priestercongressen
ARTIKEL 6 Instelling van een "Raad van Waakzaamheid" in elk bisdom
ARTIKEL 7 Het driejaarlijks verslag van de Bisschoppen
HOOFDSTUK 4 Besluit

 
 
 

Document

Naam: PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 8 september 1907
Copyrights: © 1975, Stichting tot Behoud van het R.K. Leven, Tilburg
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam