• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI

(Soort document: Catechismus-Compendium)

29 november 2010

WOORD VOORAF
DEEL 1 WAT WIJ GELOVEN
SECTIE 1 WAAROM WIJ KUNNEN GELOVEN
HOOFDSTUK 1 Wij mensen staan open voor God
HOOFDSTUK 2 God komt naar ons mensen toe
HOOFDSTUK 3 Mensen geven antwoord aan God
SECTIE 2 DE CHRISTELIJKE GELOOFSBELIJDENIS
HOOFDSTUK 1 Ik geloof in God de Vader
ARTIKEL 1 Gods voorzienigheid
ARTIKEL 2 De hemel en de hemelse schepselen
ARTIKEL 3 De mens als schepsel
ARTIKEL 4 De val van de mens
HOOFDSTUK 2 Ik geloof in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God
HOOFDSTUK 3 Ik geloof in de Heilige Geest
ARTIKEL 1 Ik geloof in de heilige, katholieke Kerk
ARTIKEL 2 Ik geloof … in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk
ARTIKEL 3 Ik geloof … in de gemeenschap van de heiligen
ARTIKEL 4 Ik geloof … in de vergeving van de zonden
ARTIKEL 5 Ik geloof … in de verrijzenis van het lichaam
ARTIKEL 6 Ik geloof … in het eeuwige leven
DEEL 2 HOE WIJ DE CHRISTELIJKE GEHEIMEN VIEREN
SECTIE 1 GOD GAAT IN HEILIGE TEKENS MET ONS OM
HOOFDSTUK 1 God en de heilige liturgie
HOOFDSTUK 2 Hoe wij de mysteries van Christus vieren
SECTIE 2 DE ZEVEN SACRAMENTEN VAN DE KERK
HOOFDSTUK 1 De sacramenten van initiatie
ARTIKEL 1 Het Sacrament van de Doop
ARTIKEL 2 Het Sacrament van het Vormsel
ARTIKEL 3 Het Sacrament van de Eucharistie
HOOFDSTUK 2 De sacramenten van genezing
ARTIKEL 1 Het Sacrament van Boete en Verzoening
ARTIKEL 2 Het Sacrament van de Ziekenzalving
HOOFDSTUK 3 De Sacramenten van gemeenschap en zending
ARTIKEL 1 Het Sacrament van de Wijding
ARTIKEL 2 Het Sacrament van het Huwelijk
HOOFDSTUK 4 Andere liturgische vieringen
DEEL 3 HOE WIJ IN CHRISTUS HET WARE LEVEN VINDEN
SECTIE 1 WAARTOE WIJ OP AARDE ZIJN, WAT WIJ MOETEN DOEN EN HOE GODS HEILIGE GEEST ONS DAARBIJ HELPT
HOOFDSTUK 1 De waarde van de mens
HOOFDSTUK 2 De mensengemeenschap
HOOFDSTUK 3 De Kerk
SECTIE 2 DE TIEN GEBODEN
HOOFDSTUK 1 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht'
ARTIKEL 1 Het eerste gebod: Ik ben de Heer uw God.Vereer naast mij geen andere goden!
ARTIKEL 2 Het tweede gebod: Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet!
ARTIKEL 3 Het derde gebod: Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag!
HOOFDSTUK 2 'Heb uw naaste lief als uzelf'
ARTIKEL 4 Het vierde gebod: Toon eerbied voor uw vader en uw moeder!
ARTIKEL 5 Het vijfde gebod: Gij zult niet doden
ARTIKEL 6 Het zesde gebod: Pleeg geen overspel
ARTIKEL 7 Het zevende gebod: Steel niet
ARTIKEL 8 Het achtste gebod: Leg over een ander geen vals getuigenis af!
ARTIKEL 9 Het negende gebod: Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste
ARTIKEL 10 Het tiende gebod: Gij zult uw zinnen niet zetten (...) op iets wat uw naaste toebehoort
DEEL 4 HOE WIJ KUNNEN BIDDEN
SECTIE 1 HET GEBED IN HET CHRISTELIJK LEVEN
HOOFDSTUK 1 Bidden: hoe God ons zijn nabijheid schenkt
HOOFDSTUK 2 De bronnen van het gebed
HOOFDSTUK 3 De weg van het bidden
SECTIE 2 HET GEBED VAN DE HEER: HET ONZE VADER
DEEL 5 DEFINITIES

 
 
 

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 16 maart 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam