• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus

(Soort document: Paus Pius XII - Encycliek)

Paus Pius XII - 15 mei 1956

Inleiding
HOOFDSTUK 1 Grondslag en voorafbeelding in het Oude Testament
ARTIKEL 1 Onbegrip van de ware aard van de H. Hartverering bij sommige Christenen
ARTIKEL 2 Waardering van de Pausen voor de H. Hartverering
ARTIKEL 3 Gods liefde, het hoofdmotief der H. Hartverering, in het Oude Testament
HOOFDSTUK 2 Gronden voor de verering van het Heilig Hart in de leer van het Nieuwe Testament en de Traditie
ARTIKEL 1 Gods liefde in het geheim van de verlossende Menswording volgens het Evangelie
ARTIKEL 2 Drievoudige liefde van de Verlosser voor het menselijk geslacht: goddelijk en menselijk, van geestelijke en affectieve aard
ARTIKEL 3 Het getuigenis van de Vaders over de affecten van het mensgeworden Woord
ARTIKEL 4 De natuurlijke symboliek van Jezus' Hart aangeduid in de H. Schrift en bij de Vaders
HOOFDSTUK 3 De actieve en innige deelneming van het Hart van Jezus aan Zijn zending als Verlosser
ARTIKEL 1 Het Hart van Jezus, symbool van volmaakte liefde gedurende het aardse leven van de Verlosser
ARTIKEL 2 De Eucharistie, de Moedermaagd, en het H. Priesterschap gaven van het liefdevol Hart van Jezus
ARTIKEL 3 Ook de Kerk en de sacrementen zijn gaven van het Allerheiligst Hart
ARTIKEL 4 Het Allerheiligst Hart van Jezus, symbool van Zijn drievoudige liefde voor de mensheid, in het leven van de hemelse heerlijkheid
ARTIKEL 5 De gaven van de H. Geest zijn ook de gaven van Jezus' Hart
ARTIKEL 6 De verering van het Allerheiligst Hart van Jezus en de verering van de Persoon van het mensgeworden Woord
HOOFDSTUK 4 Ontstaan en ontwikkeling van de H. Hartverering
ARTIKEL 1 Eerste begin van de H. Hartverering in de devotie voor de heilige wonden
ARTIKEL 2 Begin en ontwikkeling van de H. Hartverering in de Middeleeuwen en daarna
ARTIKEL 3 Pauselijke goedkeuring van het feest van het H. Hart
ARTIKEL 4 Geestelijk en verheven karakter van de H. Hartverering
HOOFDSTUK 5 Aansporing om de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus juister op te vatten en ruimer te verspreiden
ARTIKEL 1 Uitnodiging tot een beter bergijpen en beoefenen van de verschillende vormen van godsvrucht tot het Allerheiligst Hart
ARTIKEL 2 Het grote nut van de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus voor de tegenwoordige noden van de Kerk
ARTIKEL 3 De verering van het Allerheiligst Hart van Jezus, teken van redding en heil voor de moderne wereld
ARTIKEL 4 Uitnodiging tot een waardige viering van het eeuwfeest

 
 
 

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam