• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

INEFFABILIS DEUS

(Soort document: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul)

Z. Paus Pius IX - 8 december 1854

ARTIKEL 1 Maria, de uitverkoren Maagd
ARTIKEL 2 De heiligheid en verheven waardigheid van Gods Moeder in de leer van de Kerk
ARTIKEL 3 De Onbevlekte Ontvangenis
ARTIKEL 4 De feestviering van de Onbevlekte Ontvangenis
ARTIKEL 5 Het voorwerp van de viering en de leer werden steeds voor ogen gehouden
ARTIKEL 6 Deze werden tegen aanranding en afbreuk beveiligd
ARTIKEL 7 Paus Alexander VII getuigt
ARTIKEL 8 De leer van de Onbevlekte Ontvangenis is altijd door de godgeleerden onderwezen en door de kerkvergadering van Trente bevestigd
ARTIKEL 9 Zowel het Oosten als het Westen heeft dit leerstuk onveranderd bewaard
ARTIKEL 10 De heiligheid, waardigheid en reinheid van Maria werden in de loop van de eeuwen in hogere eer gesteld
ARTIKEL 11 De deugden van Maria zag men veelvuldig betekend in de Schrift
ARTIKEL 12 Hierbij werd ook geput uit de profeten en uit de groet van de Engel en van Elisabeth
ARTIKEL 13 Maria is boven de lof van Engelen en mensen verheven
ARTIKEL 14 Zij bleef naar lichaam en ziel vrij van alle zondesmetten
ARTIKEL 15 De natuur voegde zich bij de Onbevlekte naar de genade; het vlees werd uit Adam genomen, doch nam de smetten niet op
ARTIKEL 16 De Onbevlekte Ontvangenis werd dan ook altijd geprezen
ARTIKEL 17 Een nauwkeurig onderzoek werd door de godgeleerden ingesteld, terwijl tevens om schriftelijke adhesiebetuigingen van de Christelijke wereld werd gevraagd
ARTIKEL 18 De Christenheid riep om een dogmaverklaring zodat er uiteindelijk een consistorie werd belegd
ARTIKEL 19 Na deze voorbereiding volgde de dogma-afkondiging
ARTIKEL 20 Moge Maria bij God verkrijgen dat de mensen tot de ene kudde, de Rooms Katholieke Kerk, zullen komen
ARTIKEL 21 Mogen de Christenen hun toevlucht tot Maria nemen
ARTIKEL 22 Slot

 
 
 

Document

Naam: INEFFABILIS DEUS
Soort: Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1854
Copyrights: © Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht , Hilversum
Bewerkt: 17 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam