• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 4 augustus 1879

INLEIDING: DE TAAK VAN DE KERK
ARTIKEL 1 Behoud van de door Christus geopenbaarde leer
ARTIKEL 2 Waakzaamheid ten opzichte van de wijsbegeerte
DEEL 1 GROOT BELANG VAN DE BEOEFENING VAN DE WIJSBEGEERTE
SECTIE 1 GEVOLGEN VAN DE VALSE WIJSBEGEERTE
SECTIE 2 BELANG VAN DE WARE WIJSBEGEERTE VOOR DE GEOPENBAARDE LEER
Probleemstelling en verdeling
ARTIKEL 1 De ware wijsbegeerte als wegbereiding tot de aanvaarding van de geopenbaarde leer
PARAGRAAF 1 In het algemeen
PARAGRAAF 2 In het bijzonder: de grondslagen van het geloof
ARTIKEL 2 De ware wijsbegeerte als hulp in de kennis van de geopenbaarde leer
PARAGRAAF 1 Om de synthese tot stand te brengen
PARAGRAAF 2 Om nauwkeuriger inzicht te verkrijgen
PARAGRAAF 3 De ware wijsbegeerte ter verdediging van de geopenbaarde leer
SECTIE 3 VERHOUDING VAN DE WIJSBEGEERTE TOT DE GEOPENBAARDE LEER
ARTIKEL 1 Met betrekking tot de strikte geheimen
ARTIKEL 2 Met betrekking tot de waarheden, die ook tot het gebied van de wijsbegeerte behoren
PARAGRAAF 1 Onafhankelijkheid
PARAGRAAF 2 Onrechtstreekse onderschikking
DEEL 2 DE WARE WIJSBEGEERTE IN DIENST VAN DE GEOPENBAARDE LEER
HISTORISCH OVERZICHT
PARAGRAAF 1 De oude wijsgeren en de oudste kerkvaders
PARAGRAAF 2 De Griekse Apologeten
PARAGRAAF 3 De leraars van Alexandrië
PARAGRAAF 4 De Latijnse apologeten
PARAGRAAF 5 De grote Griekse Vaders
PARAGRAAF 6 De grootste Latijnse kerkvader: St. Augustinus
PARAGRAAF 7 Het einde van de tijd van de kerkvaders
PARAGRAAF 8 De scholastieken en hun taak
DEEL 3 DE H. THOMAS, DE GROOTMEESTER IN DE VERBINDING VAN GEOPENBAARDE LEER EN WIJSBEGEERTE
SECTIE 1 DE GROTE FIGUUR VAN DE H. THOMAS
ARTIKEL 1 Zijn betrekking tot zijn voorgangers
ARTIKEL 2 Zijn geestelijk portret en zijn werk
ARTIKEL 3 Zijn betekenis voor lateren
ARTIKEL 4 Rede en openbaring bij de H. Thomas
SECTIE 2 DE H. THOMAS IN HET OORDEEL VAN DE KERK
ARTIKEL 1 Van de geleerden
ARTIKEL 2 In de kloosterorden
ARTIKEL 3 In de universiteiten
ARTIKEL 4 Door de pausen aanbevolen
ARTIKEL 5 Door de Concilies aanbevolen
SECTIE 3 DE H. THOMAS IN HET OORDEEL VAN TEGENSTANDERS
DEEL 4 HERSTEL VAN DE WIJSBEGEERTE VAN DE H. THOMAS
SECTIE 1 HET VERVAL VAN DE WIJSBEGEERTE
ARTIKEL 1 De H. Thomas werd verlaten
ARTIKEL 2 Verval van de wijsbegeerte onder niet-katholieken
ARTIKEL 3 Verval ook onder de katholieken
ARTIKEL 4 Vandaar ook verval van de godgeleerdheid
SECTIE 2 DE THOMISTISCHE HERSTELBEWEGING
ARTIKEL 1 Lof aan de pioniers
ARTIKEL 2 Redenen tot dit herstel
PARAGRAAF 1 De vorming van geestelijkheid en lekenwereld
PARAGRAAF 2 De houding tegenover ongelovigen
PARAGRAAF 3 Het welzijn van de maatschappij
PARAGRAAF 4 Het belang voor geheel de cultuur
PARAGRAAF 5 Het belang voor de natuurwetenschap in het bijzonder
ARTIKEL 3 De geest van het herstelde thomisme
PARAGRAAF 1 Openstaan voor alle waarheid
PARAGRAAF 2 Niet kritiekloos tegenover de scholastiek
PARAGRAAF 3 Thomistische vorming van jongeren
PARAGRAAF 4 Uit de echte bronnen
DEEL 5 BESLUIT
PARAGRAAF 1 Aansporing tot gebed
PARAGRAAF 2 Zegen

 
 
 

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam