• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK

(Soort document: Pauselijke Bijbelcommissie)

15 april 1993

Voorwoord en Inleiding
ARTIKEL 1 Voorwoord
ARTIKEL 2 Inleiding
PARAGRAAF 1 Huidige problematiek
PARAGRAAF 2 Doel van dit document
HOOFDSTUK 1 Interpretatiemethodes en benaderingswijzen
ARTIKEL 1 Historische-kritische methode
PARAGRAAF 1 Geschiedenis van de methode
PARAGRAAF 2 Beginselen
PARAGRAAF 3 Beschrijving
PARAGRAAF 4 Beoordeling
ARTIKEL 2 Nieuwe methodes van literaire analyse
PARAGRAAF 1 Retorische analyse
PARAGRAAF 2 Narratieve analyse
PARAGRAAF 3 Semiotische analyse
ARTIKEL 3 Op traditie gebaseerde benaderingswijzen
PARAGRAAF 1 Canonieke benaderingswijze
PARAGRAAF 2 De op joodse interpretatietradities gebaseerde benaderingswijze
PARAGRAAF 3 Benadering op basis van de geschiedenis van de invloed van de tekst (‘Wirkungsgeschichte’)
ARTIKEL 4 De menswetenschappelijke benadering
PARAGRAAF 1 Sociologische benaderingswijze
PARAGRAAF 2 De cultureantropologische benadering
PARAGRAAF 3 Psychologische en psychoanalytische benaderingswijzen
ARTIKEL 5 Contextuele benaderingswijze
PARAGRAAF 1 De bevrijdingstheologische benaderingswijze
PARAGRAAF 2 Feministische benadering
ARTIKEL 6 Fundamentalistische wijze van Bijbellezing
HOOFDSTUK 2 Hermeneutische kwesties
ARTIKEL 1 Filosofische vormen van hermeneutiek
PARAGRAAF 1 Moderne perspectieven
PARAGRAAF 2 Nut voor de exegese
ARTIKEL 2 Betekenis van de geïnspireerde Schrift
PARAGRAAF 1 Letterlijke betekenis (sensus litteralis)
PARAGRAAF 2 Geestelijke betekenis (sensus spiritualis)
PARAGRAAF 3 Vollere betekenis (sensus plenior)
HOOFDSTUK 3 Karakteristieke aspecten van de katholieke interpretatie
ARTIKEL 1 De interpretatie in de Bijbelse overlevering
PARAGRAAF 1 Herlezingen (‘relectures’)
PARAGRAAF 2 Betrekkingen tussen het Oude en Nieuwe Testament
PARAGRAAF 3 Conclusies
ARTIKEL 2 De interpretatie in de traditie van de Kerk
PARAGRAAF 1 Vorming van de Canon
PARAGRAAF 2 Patristische exegese
PARAGRAAF 3 Rol van de verschillende leden van de Kerk bij de interpretatie
ARTIKEL 3 De taak van de exegeet
PARAGRAAF 1 Voornaamste richtlijnen
PARAGRAAF 2 Wetenschappelijk onderzoek
PARAGRAAF 3 Onderricht
PARAGRAAF 4 Publicaties
ARTIKEL 4 De relaties met andere theologische disciplines
PARAGRAAF 1 Theologie en vóórverstaan van de Bijbelteksten
PARAGRAAF 2 Exegese en dogmatische theologie
PARAGRAAF 3 Exegese en moraaltheologie
PARAGRAAF 4 Verschillende gezichtspunten en noodzakelijke wederzijdse beïnvloeding
HOOFDSTUK 4 Interpretatie van de Bijbel in het leven van de Kerk
ARTIKEL 1 Actualiseren
PARAGRAAF 1 Beginselen
PARAGRAAF 2 Methodes
PARAGRAAF 3 Beperkingen
ARTIKEL 2 Inculturatie
ARTIKEL 3 Gebruik van de Bijbel
PARAGRAAF 1 In de liturgie
PARAGRAAF 2 De Lectio Divina
PARAGRAAF 3 In de pastorale bediening
PARAGRAAF 4 In de oecumenische beweging
HOOFDSTUK 5 Conclusie

 
 
 

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 13 augustus 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam