• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK

(Soort document: Pauselijke Bijbelcommissie)

15 april 1993

Voorwoord en Inleiding
ARTIKEL 1 Voorwoord
ARTIKEL 2 Inleiding
PARAGRAAF 1 Huidige problematiek
PARAGRAAF 2 Doel van dit document
HOOFDSTUK 1 Interpretatiemethodes en benaderingswijzen
ARTIKEL 1 Historische-kritische methode
PARAGRAAF 1 Geschiedenis van de methode
PARAGRAAF 2 Beginselen
PARAGRAAF 3 Beschrijving
PARAGRAAF 4 Beoordeling
ARTIKEL 2 Nieuwe methodes van literaire analyse
PARAGRAAF 1 Retorische analyse
PARAGRAAF 2 Narratieve analyse
PARAGRAAF 3 Semiotische analyse
ARTIKEL 3 Op traditie gebaseerde benaderingswijzen
PARAGRAAF 1 Canonieke benaderingswijze
PARAGRAAF 2 De op joodse interpretatietradities gebaseerde benaderingswijze
PARAGRAAF 3 Benadering op basis van de geschiedenis van de invloed van de tekst (‘Wirkungsgeschichte’)
ARTIKEL 4 De menswetenschappelijke benadering
PARAGRAAF 1 Sociologische benaderingswijze
PARAGRAAF 2 De cultureantropologische benadering
PARAGRAAF 3 Psychologische en psychoanalytische benaderingswijzen
ARTIKEL 5 Contextuele benaderingswijze
PARAGRAAF 1 De bevrijdingstheologische benaderingswijze
PARAGRAAF 2 Feministische benadering
ARTIKEL 6 Fundamentalistische wijze van Bijbellezing
HOOFDSTUK 2 Hermeneutische kwesties
ARTIKEL 1 Filosofische vormen van hermeneutiek
PARAGRAAF 1 Moderne perspectieven
PARAGRAAF 2 Nut voor de exegese
ARTIKEL 2 Betekenis van de geïnspireerde Schrift
PARAGRAAF 1 Letterlijke betekenis (sensus litteralis)
PARAGRAAF 2 Geestelijke betekenis (sensus spiritualis)
PARAGRAAF 3 Vollere betekenis (sensus plenior)
HOOFDSTUK 3 Karakteristieke aspecten van de katholieke interpretatie
ARTIKEL 1 De interpretatie in de Bijbelse overlevering
PARAGRAAF 1 Herlezingen (‘relectures’)
PARAGRAAF 2 Betrekkingen tussen het Oude en Nieuwe Testament
PARAGRAAF 3 Conclusies
ARTIKEL 2 De interpretatie in de traditie van de Kerk
PARAGRAAF 1 Vorming van de Canon
PARAGRAAF 2 Patristische exegese
PARAGRAAF 3 Rol van de verschillende leden van de Kerk bij de interpretatie
ARTIKEL 3 De taak van de exegeet
PARAGRAAF 1 Voornaamste richtlijnen
PARAGRAAF 2 Wetenschappelijk onderzoek
PARAGRAAF 3 Onderricht
PARAGRAAF 4 Publicaties
ARTIKEL 4 De relaties met andere theologische disciplines
PARAGRAAF 1 Theologie en vóórverstaan van de Bijbelteksten
PARAGRAAF 2 Exegese en dogmatische theologie
PARAGRAAF 3 Exegese en moraaltheologie
PARAGRAAF 4 Verschillende gezichtspunten en noodzakelijke wederzijdse beïnvloeding
HOOFDSTUK 4 Interpretatie van de Bijbel in het leven van de Kerk
ARTIKEL 1 Actualiseren
PARAGRAAF 1 Beginselen
PARAGRAAF 2 Methodes
PARAGRAAF 3 Beperkingen
ARTIKEL 2 Inculturatie
ARTIKEL 3 Gebruik van de Bijbel
PARAGRAAF 1 In de liturgie
PARAGRAAF 2 De Lectio Divina
PARAGRAAF 3 In de pastorale bediening
PARAGRAAF 4 In de oecumenische beweging
HOOFDSTUK 5 Conclusie

 
 
 

Document

Naam: INTERPRETATIE VAN DE BIJBEL IN DE KERK
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 15 april 1993
Copyrights: © 1993, RKKerk.nl
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.; alineanummering van de redactie
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam