• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

EVANGELIUM VITAE
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek)

H. Paus Johannes Paulus II - 25 maart 1995

Inleiding
ARTIKEL 1 De onvergelijkelijke waarde van de menselijke persoon
ARTIKEL 2 Nieuwe bedreigingen van het menselijk leven
ARTIKEL 3 In gemeenschap met alle bisschoppen van de wereld
EERSTE HOOFDSTUK 'Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond tot mij'
De huidige bedreigingen van het menselijk leven
1 "Kain viel zijn broer Abel aan en vermoordde hem" (Gen. 4, 8): de wortels van het geweld tegen het leven
2 'Wat heb je gedaan?' (Gen. 4,10): de verduistering van de waarde van het leven
3 "Ben ik mijn broeders hoeder?" (Gen. 4, 9): een pervers idee van vrijheid
4 "Ik zal ver van U moeten blijven" (Gen. 4, 14): de verduistering van de zin voor God en voor de mens
5 "Gij zijt genaderd tot het vergoten bloed" (vgl. Heb. 12, 22-24): tekens van hoop en uitnodiging tot inzet
TWEEDE HOOFDSTUK 'Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben'
De christelijke boodschap betreffende het leven
1 "Het leven heeft zich geopenbaard, en wij hebben het gezien" (1 Joh. 1, 2): met onze blik gericht op Christus, "het Woord van leven"
2 "De Heer is mijn kracht en mijn lied, en Hij is mijn redding geworden" (Ex. 15,2): het leven is altijd een goed
3 "De naam van Jezus heeft deze mens sterk gemaakt." (Hand. 3, 16): in de onzekerheden van het menselijk bestaan brengt Jezus de betekenis van het leven tot vervulling
4 "Bestemd (...) tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon" (Rom. 8, 28-29): Gods heerlijkheid schijnt op het gelaat van de mens
5 "Alwie leeft en gelooft in mij, zal nooit sterven" (Joh. 11,26) : de gave van het eeuwig leven
6 "Van de mens zal ik rekenschap vragen over zijn medemens" (Gen. 9, 5): verering en liefde voor ieder menselijk leven
7 "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, bevolkt de aarde en onderwerpt haar" (Gen. 1, 28): de verantwoordelijkheid van de mens voor het leven
8 "Gij hebt mijn binnenste gevormd" (Ps. 139, 13): de waardigheid van het ongeboren kind
9 "Ik heb geloofd ook toen ik zei: 'Al te zeer ben ik getroffen' " (Ps. 116, 10): leven in ouderdom en lijden
10 "Alwie zich aan haar houden zullen leven" (Bar. 4, 1): van de wet van de Sinai tot de gave van de Geest
11 "Ze zullen opzien naar Hem die zij doorstoken hebben" (Joh. 19, 37): het Evangelie van het leven wordt vervuld aan de stam van het Kruis
DERDE HOOFDSTUK 'Gij zult niet doden, Gods heilige wet'
1 "Als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden" (Mt. 19, 17): Evangelie en gebod
2 "Voor het leven van de mens vraag ik rekenschap van de mens" (Gen. 9, 5): het menselijk leven is heilig en onaantastbaar
3 "Uw ogen zagen hoe ik ontstond" (Ps. 139,16): de afschuwelijke misdaad van de abortus
4 "Ik ben het die doodt en die levend maakt" (Deut. 32, 39): het drama van de euthanasie
5 "Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen" (Hand. 5, 29): burgerlijke wet en zedenwet
6 "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" (Lc. 10, 27): bevorder het leven
VIERDE HOOFDSTUK 'Dat hebt ge Mij gedaan.' - Voor een nieuwe cultuur van het menselijk leven
1 "U bent echter een volk dat het bijzondere eigendom van God werd, opdat het zijn grote daden verkondigt" (1 Pet. 2, 9): het volk van het leven en voor het leven
2 "Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u" (1 Joh. 1, 3): het Evangelie van het leven verkondigen
3 "Ik prijs u, dat u mij zo wonderbaar gevormd hebt" (Ps. 139, 14): het Evangelie van het leven vieren
4 "Mijn broeders, wat voor nut heeft het, wanneer iemand zegt, dat hij het geloof heeft, maar de werken hem ontbreken?" (Jac. 2, 14): het Evangelie van het leven dienen
5 "Als olijvenloten zijn uw zonen rond uw tafel geschaard." (Ps. 128, 3): het gezin als het heiligdom van het leven
6 "Leeft als kinderen van het licht" (Ef. 5, 8): om een verandering van de cultuur te bewerken
7 "Wij schrijven dit opdat uw vreugde volkomen zal zijn" (1 Joh. 1, 4): het Evangelie van het leven is voor de hele menselijke samenleving
VIJFDE HOOFDSTUK Slot
1 "Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon." (Openb. 12, 1): het moederschap van Maria en van de Kerk
2 "De draak stond voor de vrouw (...) om het kind te verslinden zodra het geboren was." (Openb. 12, 14): het leven bedreigd door de krachten van het kwaad
3 "De dood zal niet meer zijn." (Openb. 21, 4): de schittering van de verrijzenis

 
 
 

Document

Naam: EVANGELIUM VITAE
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1995
Copyrights: © 1995 Katholiek Nieuwsblad, Den Bosch
Bewerkt: 21 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam