• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

H. Paus Johannes Paulus II - 14 september 1995

Inleiding
PARAGRAAF 1 Het concilie
PARAGRAAF 2 Het symposium van de Bisschoppenconferenties van Afrika en Madagaskar
PARAGRAAF 3 De bijeenroeping van de Speciale Vergadering voor Afrika van de Bisschoppensynode
PARAGRAAF 4 Een genadevol gebeuren
PARAGRAAF 5 Tot wie de exhortatie bedoeld is
PARAGRAAF 6 Opzet van de exhortatie
HOOFDSTUK 1 Een historisch kerkelijk gebeuren
PARAGRAAF 1 Geloofsbelijdenis
PARAGRAAF 2 Synode van opstanding, synode van hoop
PARAGRAAF 3 Affectieve en effectieve collegialiteit
PARAGRAAF 4 In volle communio met de gehele kerk
PARAGRAAF 5 Een duidelijke en geloofwaardige boodschap
PARAGRAAF 6 De familie van God in het synodaal proces
PARAGRAAF 7 God wil Afrika redden
HOOFDSTUK 2 De kerk in Afrika
ARTIKEL 1 Korte geschiedenis van de evangelisering van het Afrikaans werelddeel
PARAGRAAF 1 Eerste fase
PARAGRAAF 2 Tweede fase
PARAGRAAF 3 Derde fase
PARAGRAAF 4 Hulde aan de missionarissen
PARAGRAAF 5 Worteling en groei van de kerk
PARAGRAAF 6 Wat is er van Afrika geworden?
PARAGRAAF 7 Positieve waarden van de Afrikaanse cultuur
PARAGRAAF 8 Enige keuzes van de Afrikaanse volkeren
ARTIKEL 2 Huidige problemen van de kerk in Afrika
PARAGRAAF 1 Evangelisering op dieper niveau
PARAGRAAF 2 Het overwinnen van verdeeldheden
PARAGRAAF 3 Huwelijk en roepingen
PARAGRAAF 4 Sociale en politieke moeilijkheden
PARAGRAAF 5 De oprukkende massamedia
ARTIKEL 3 Vorming van hen die met de evangelisering belast zijn
HOOFDSTUK 3 Evangelisering en inculturatie
PARAGRAAF 1 Zending van de kerk
PARAGRAAF 2 Verkondiging
PARAGRAAF 3 Dringende noodzaak van de inculturatie
PARAGRAAF 4 Theologische grondslagen
PARAGRAAF 5 Criteria voor en gebieden van inculturatie
PARAGRAAF 6 De kerk als familie van God
PARAGRAAF 7 Gebieden waarop de inculturatie van toepassing is
PARAGRAAF 8 Dialoog
PARAGRAAF 9 Integrale menselijke ontwikkeling
PARAGRAAF 10 Stem worden voor hen die geen stem hebben
PARAGRAAF 11 Sociale communicatiemiddelen
HOOFDSTUK 4 Op weg naar het derde millennium van de christenheid
ARTIKEL 1 De hedendaagse uitdagingen
PARAGRAAF 1 De noodzaak van het doopsel
PARAGRAAF 2 Dringende noodzaak van de evangelieverkondiging
PARAGRAAF 3 Belang van de vorming
PARAGRAAF 4 Verdieping van het geloof
PARAGRAAF 5 De kracht van het getuigenis
PARAGRAAF 6 Integratie van het geloof in de cultuur
PARAGRAAF 7 Een verzoenende gemeenschap
ARTIKEL 2 Het gezin
PARAGRAAF 1 Het gezin evangeliseren
PARAGRAAF 2 De Heilige Familie als voorbeeld
PARAGRAAF 3 Waardigheid en rol van de man en de vrouw
PARAGRAAF 4 Waardigheid en rol van het huwelijk
PARAGRAAF 5 Het Afrikaans gezin redden
PARAGRAAF 6 Het gezin dat open staat naar de maatschappij
HOOFDSTUK 5 'U zult mijn getuigen zijn in Afrika'
ARTIKEL 1 Wie het evangelie verkondigen
PARAGRAAF 1 Levende kerkelijke gemeenschappen
PARAGRAAF 2 Leken
PARAGRAAF 3 Catechisten
PARAGRAAF 4 Gezin
PARAGRAAF 5 Jongeren
PARAGRAAF 6 Godgewijde mannen en vrouwen
PARAGRAAF 7 Toekomstige priesters
PARAGRAAF 8 Diakens
PARAGRAAF 9 Priesters
PARAGRAAF 10 Bisschoppen
ARTIKEL 2 Structuren voor de evangelieverkondiging
PARAGRAAF 1 Parochies
PARAGRAAF 2 Bewegingen en verenigingen
PARAGRAAF 3 Scholen
PARAGRAAF 4 Universiteiten en hogescholen
PARAGRAAF 5 Materiële middelen
HOOFDSTUK 6 Opbouwen van het Rijk van God
Inleiding
PARAGRAAF 1 Rijk van gerechtigheid en vrede
PARAGRAAF 2 Kerkelijk aspect van het getuigenis
PARAGRAAF 3 Het zout der aarde
PARAGRAAF 4 Samenwerking met andere gelovigen
PARAGRAAF 5 Een goed beheer van de openbare aangelegenheden
PARAGRAAF 6 De opbouw van de natie
PARAGRAAF 7 De weg van het recht
PARAGRAAF 8 Beheer van het gemeenschappelijk erfgoed
PARAGRAAF 9 Het internationaal aspect
ARTIKEL 1 Enige zorgwekkende problemen
PARAGRAAF 1 De jeugd weer hoop geven
PARAGRAAF 2 De aids-plaag
PARAGRAAF 3 ‘Smeedt uw zwaarden om tot ploegscharen’ (Jes 2, 4): nooit meer oorlog!
PARAGRAAF 4 Vluchtelingen en ontheemden
PARAGRAAF 5 De last van de internationale schulden
PARAGRAAF 6 Waardigheid van de Afrikaanse vrouw
ARTIKEL 2 Het verkondigen van de Blijde Boodschap
PARAGRAAF 1 Christus navolgen, de Verkondiger bij uitstek
PARAGRAAF 2 Traditionele vormen van communicatie
PARAGRAAF 3 Evangelisering van de wereld van de media
PARAGRAAF 4 Gebruik van de sociale communicatiemiddelen
PARAGRAAF 5 Samenwerking en coördinatie bij de media
HOOFDSTUK 7 'U zult mijn getuigen zijn tot aan de uiteinden van de aarde'
PARAGRAAF 1 Bereid tot missie
PARAGRAAF 2 Organisch samenhangende pastorale saamhorigheid
PARAGRAAF 3 Heiligheid en missie
PARAGRAAF 4 De solidariteit in praktijk brengen
HOOFDSTUK 8 Conclusie
PARAGRAAF 1 Op weg naar een nieuw christelijk millennium
PARAGRAAF 2 Gebed tot Maria, moeder van de kerk

 
 
 

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 28 januari 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam