• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera

(Soort document: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten)

21 januari 1981

VOORWOORD (1-10)
I DE GRONDBEGINSELEN VAN DE LITURGISCHE VIERING VAN HET WOORD GODS (1-10)
1 Enige voorafgaande opmerkingen (1-3)
A Het belang van het Woord Gods in de liturgische viering (1)
B De benamingen van het Woord Gods (2)
C De liturgische betekenis van het Woord Gods (3)
2 De liturgische viering van het Woord Gods (4-6)
A Het eigen kenmerk van het Woord Gods in de liturgie (4)
B Het Woord Gods in de heilseconomie (5)
C Het Woord Gods in de deelname van de gelovigen aan de liturgie (6)
3 Het Woord Gods in het leven van het "verbondsvolk" (7-10)
A Het Woord Gods in het leven van de Kerk (7)
B Het Woord Gods in de uitleg van de Kerk (8)
C Het verband tussen het verkondigde Woord Gods en de werking van de Heilige Geest (9)
D De nauwe samenwerking tussen het Woord Gods en het mysterie van de Eucharistie (10)
1 HET WOORD GODS IN DE EUCHARISTIEVIERING (11-57)
II DE DIENST VAN HET WOORD BINNEN DE EUCHARISTIEVIERING (11-37)
1 De bestanddelen van de dienst van het Woord en hun riten (11-31)
A De Schriftlezingen (12-18)
B De responsoriale psalm (19-22)
C De acclamatie vóór de lezing van het Evangelie (23)
D De homilie (24-27)
E Het stilzwijgen (28)
F De geloofsbelijdenis (29)
G De voorbede of het gebed van de gelovigen (30-31)
2 Bijdragen tot een goede viering van de dienst van het Woord (32-37)
A De plaats voor de verkondiging van het Woord Gods (32-34)
B De boeken om het Woord Gods in de liturgie te verkondigen (35-37)
III TAKEN EN FUNCTIES BIJ DE DIENST VAN HET WOORD BINNEN DE EUCHARISTIEVIERING (38-57)
1 De taak van de voorganger bij de Dienst van het Woord (38-43)
2 De taak van de gelovigen in de Dienst van het Woord (44-48)
3 De functies in de Dienst van het Woord (49-57)
2 DE STRUCTUUR VAN DE ORDO LECTIONUM MISSAE (58-125)
IV DE ALGEMENE ORDENING VAN DE LEZINGEN BIJ DE EUCHARISTIEVIERING (58-91)
1 Het pastorale doel van de Ordo lectionum Missae (58-63)
2 De beginselen van deze uitgave van de Ordo lectionum Missae (64-77)
A De keuze van de teksten (65)
B De ordening van de lezingen voor zon- en feestdagen (66-68)
C De ordening van de lezingen voor de weekdagen (69)
D De lezingen voor de vieringen van de heiligen (70-71)
E De lezingen voor de Missen bij de liturgie van Sacramenten, voor verschillende noden, voor Votiefmissen en Missen voor overledenen (72)
F De voornaamste criteria van de keuze en de rangschikking van de lezingen (73-77)
3 De beginselen waarmee men rekening moet houden bij het gebruik van de Ordo lectionum Missae (78-91)
A De mogelijkheid om bepaalde teksten zelf te kiezen (78-88)
B De responsoriale psalm en de acclamatie vóór de lezing van het Evangelie (89-91)
V BESCHRIJVING VAN DE ORDO LECTIONUM (92-110)
1 De Advent (93-94)
2 De Kersttijd (95-96)
3 De Veertigdagentijd (97-98)
4 Het Paastriduum en de Paastijd (99-102)
5 De tijd door het jaar (103-110)
A De ordening en keuze van de teksten (103-104)
B De lezingen op de zondagen (105-107)
C De lezingen op de hoogfeesten van de Her door het jaar (108)
D De lezingen op weekdagen (109-110)
VI AANPASSINGEN, VERTALINGEN IN DE VOLKSTAAL EN TOEVOEGINGEN BIJ DE ORDO LECTIONUM (111-125)
1 Aanpassingen en vertalingen (111-118)
2 De toevoegingen bij de afzonderlijke lezingen (119-125)
A De tekstverwijzing (119-122)
B De ondertitel (123)
C De beginwoorden (124)
D De slotacclamatie (125)
3 TABELLEN

 
 
 

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 15 februari 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam