• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op de allereerste plaats richt ik mij tot jullie, jonge mensen! Laat je raken door de liefde van Christus, herken zijn stem die in je hart klinkt. Stel je open voor zijn lichtende en indringende blik waardoor voor je levensweg zich het perspectief opent van de zending van de kerk die meer dan ooit de mens wil leren wat hij werkelijk is, waartoe hij leeft, wat zijn bestemming is, en die aan de gelovige harten de onuitsprekelijke rijkdommen van Christus wil bekend maken.

Wees niet bang voor de onverbiddelijkheid van zijn eisen, want Jezus heeft ons het eerst liefgehad en Hij is bereid om alles te schenken wat Hij van je vraagt. Wanneer Hij veel van je vraagt is het omdat Hij weet dat je tot grote edelmoedigheid in staat bent. Jonge mensen, help de kerk om de wereld jong te houden! Reageer op de cultuur van de dood met de cultuur van het leven!

Aan u, bisschoppen van Gods kerk, vraag ik om aan de christelijke gemeenschap in haar onderlinge betrokkenheid een nieuwe impuls te geven door de evangelisatie van het gezin; wil de leken helpen om in de wereld van de jonge mensen de waarden te doen leven van innerlijke eenheid, rechtvaardigheid en christelijke liefde.

Ook richt ik mij tot allen die om uiteenlopende redenen tot taak hebben om het bevorderen van roepingen nader te omschrijven en te verdiepen: ik richt mij tot de theologen opdat dit alles vooral goed theologisch onderbouwd wordt; tot hen die werkzaam zijn in de massamedia opdat ze in gesprek weten te gaan met de jonge mensen; tot hen die onderwijs geven opdat zij weten in te gaan op hun verlangens en wijze van aanvoelen; tot de geestelijke leiders opdat iedere jonge mens geholpen kan worden om de stem te verstaan die hem bij zijn naam roept.

Tenslotte richt ik mij ook tot u die zich reeds aan de Heer hebt toegewijd in het bijzonder tot u, priesters: u hebt de roept van de Goede Herder reeds gehoord en herkend; wil daarom uw stem lenen aan Hem die in onze tijd nog vele anderen oproept om Hem te volgen. Richt u tot de jonge mensen en doe hen begrijpen hoe schoon het is de Heer te volgen; vergezel hen op de soms moeilijke paden van het leven, en vooral: getuig door uw leven van de vreugde in dienst van God te mogen staan.

Document

Naam: WERELDGEBEDSDAG VOOR DE ROEPINGEN 2 MEI 1993
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 september 1992
Copyrights: © 1993, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam