• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NIET VLUCHTEN, MAAR LIEFHEBBEN
Toespraak tot de jongeren van Amerika te Boston (fragment)

Bij mijn eerste bezoek als Paus aan de Verenigde Staten – aan de vooravond van mijn bezoek aan de Verenigde Naties – wil ik nu een bijzonder woord richten tot de jeugd die hier verzameld is. vanavond strek ik mijn handen heel in het bijzonder uit naar de Amerikaanse jeugd. In de stad Mexico en in Guadalajara had ik een ontmoeting met de jeugd van Latijns-Amerika. In Warschau en Krakau ontmoette ik de jeugd van Polen. In Rome ontmoet ik dikwijls groepen jongeren uit Italië en de gehele wereld. Gisteren had ik een ontmoeting met de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Er is iets anders nodig
Tot de Ierse jongeren in Galway
(30 september 1979)
. En nu heb ik dan, tot mijn grote vreugde, een ontmoeting met jullie. Voor mij is elk van deze ontmoeting steeds weer een nieuwe ontdekking. Steeds opnieuw tref ik in jonge mensen levensvreugde aan en enthousiasme, een zoeken naar de waarheid en naar de diepere zin van het leven dat met al zijn aantrekkingskracht en mogelijkheden nog voor hen ligt.

Vanavond zou ik graag herhalen wat ik niet moe wordt tot de jeugd te zeggen: ,,Jullie zijn de toekomst van de wereld, en de dag van morgen is aan jullie!’ Ik zou jullie willen herinneren aan de ontmoetingen die Jezus met de jeugd van zijn tijd had. De Evangelies hebben ons een indrukwekkend verslag bewaard van een gesprek van Jezus met een jongeman. We lezen daar dat deze jongeman aan Christus een van de fundamentele vragen stelde die jonge mensen altijd en overal stellen: ,Wat moet ik doen...?’ (Mc. 10, 17) En hij kreeg een helder antwoord dat heel diep ging: "Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak:....kom en volg Mij!’ (Mc. 10, 21) Maar zie, wat gebeurt er? De jongeman die er zoveel belangstelling getoond had voor die fundamentele vraag, “ging ontdaan heen, want hij bezat een groot vermogen.”. (Mc. 10, 21) Ja, hij ging heen en - zo laat zich uit de context besluiten - wees de roep van Christus af.

Deze boeiende gebeurtenissen heeft ons in een paar woorden veel te zeggen: er worden wezenlijke problemen en fundamentele vragen mee aangeraakt die nog niets van hun betekenis verloren hebben. Overal stellen jonge mensen belangrijke vragen – vragen over de zin van het leven, over de juiste levenswijze, over de ware ordening der waarden: "Wat moet ik doen...? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te winnen?’ Dit vragen getuigt van jullie denken, van je geweten, je aanvoelen en willen. Dit vragen verteld de wereld dat jullie, jonge mensen, in het bijzonder openstaan voor wat goed en waar is. Deze openheid is in zekere zin een "openbaring’ van de menselijke geest. Door dit openstaan voor waarheid, goedheid en schoonheid kan ieder van jullie zichzelf ontdekken. Ja, door deze openheid kunnen jullie in zekere zin al datgene ervaren wat de jongeman in het Evangelie heeft ervaren: "Jezus keek hem aan en kreeg hem lief’ Vgl. Mc. 10, 21

Ik zeg daarom tot ieder van jullie: Schenk aandacht aan de roep van Christus, wanneer je Hem hoort zeggen: "Volg Mij! Kom mee op mijn weg! Kom naast Mij en blijf in mijn liefde!’ Het gaat erom te kiezen: te kiezen voor Christus en zijn levensweg, en voor zijn gebod van de liefde.

De boodschap van de liefde die Christus gebracht heeft, blijft zijn betekenis houden en is nog steeds belangrijk. Het is gemakkelijk in te zien hoe onze hedendaagse wereld, ondanks haar schoonheid en indrukwekkendheid, ondanks de verworvenheden van wetenschap en techniek, ondanks de verfijnde materiële goederen die zij in overvloed biedt, verlangt naar meer waarheid, meer liefde en meer vreugde. En dat alles is in Christus en Zijn leven te vinden.

Heb ik het dan mis wanneer ik tot jullie, katholieke jeugd, zeg dat het tot jullie opgave in de wereld en de Kerk behoort om de ware zin van het leven dáár zichtbaar te maken waar haat, miskenning of zelfzucht de wereld dreigen te beheersen? Vele mensen proberen om, wanneer zij geconfronteerd worden met problemen en teleurstellingen, hun verantwoordelijkheid te ontwijken: ze vluchten dan in het egoïsme, in seksueel genot, in het gebruik van verdovende middelen, in geweld, in onverschilligheid of cynisme. Maar ik stel jullie vandaag het perspectief van de liefde voor ogen, die het tegendeel van vluchten is. Als jullie die liefde van Christus werkelijk aanvaardt, dan zal zij jet tot God voeren. Misschien als priester of religieus; misschien in de een of andere bijzondere dienst voor je broeders en zusters, in het bijzonder voor de behoeftigen, de armen, de eenzamen, de verlatenen, voor allen wier rechten met voeten getreden worden, voor degenen die niet eens het noodzakelijkste hebben. Wat je ook van je leven maakt, laat het de liefde van Christus uitstralen. Heel het Godsvolk wordt verrijkt door de veelvuldige taken die jullie op je neemt. Denk bij alles wat je doet steeds eraan dat Christus je op de een of andere wijze roept tot de dienst van de liefde, van de liefde tot God en tot je naaste.

Wanneer we nu terugkomen op het verhaal van de jongeman in het evangelie, dan zien we dat hij de roep "Volg Mij!" weliswaar gehoord heeft, maar dat hij "ontdaan heenging omdat hij een groot vermogen bezat".

De ontdaanheid van de jongeman stemt ons tot nadenken. We zouden in de verleiding kunnen komen te denken dat een groot vermogen, de volheid aan goederen van deze wereld, ons gelukkig maakt. Aan het voorbeeld van de jongeman in het evangelie zien we echter dat zijn groot vermogen een sta-in-de-weg geworden was om de roep van Jezus om Hem te volgen, aan te nemen. Hij was niet bereid tegen Jezus ja te zeggen en nee tegen zichzelf, tot een ja tegen de liefde en een nee tegen de uitvlucht. Echte liefde stelt eisen. Ik zou in mijn zending tekort schieten als ik jullie dat niet in alle duidelijkheid zou voorhouden. Want Jezus – onze Jezus zelf – heeft gezegd: "Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik je opdraag" (Joh. 14, 15). Liefde vraagt inspanning en een persoonlijke, verplichtende binding aan de wil van God. Liefde betekent discipline en offer, maar ze betekent ook vreugde en menselijke vervulling.

Mijn dierbare jongeren! Heb geen angst voor eerlijke inspanning en arbeid, heb geen angst voor de waarheid. Met de hulp van Christus en door het gebed kun je weerstand bieden aan de bekoringen, aan de modieuze grillen en aan elke vorm van manipulatie van de massa. Open je hart voor de Christus van het evangelie, voor Zijn liefde, Zijn waarheid en Zijn vreugde. Loop niet ontdaan heen!

En tenslotte zou ik nog tot allen die mij vandaag aanhoren het volgende willen zeggen: De reden van mijn zending, van mijn reis door de Verenigde Staten is om tot u allen en ieder afzonderlijk, hetzij jong of oud, in Naam van Jezus Christus te zeggen: "Kom en volg Mij!" Volg Christus! Ben je getrouwd, deel dan je liefde en zorgen met elkaar, heb eerbied voor de menselijke waardigheid van je partner, neem vol vreugde het leven aan dat God door jullie heen schenkt, en maak omwille van je kinderen jullie huwelijk tot een hechte en zekere band. Volgt Christus! Allemaal! Of je nu alleen bent of je voorbereidt op het huwelijk: volgt Christus! Allemaal, jong of oud: volgt Christus! U allen, die ziek of bejaard bent, die te lijden hebt of in smart bent, u allen die verlangt naar genezing, naar liefde, naar een vriend: volgt Christus!

Tot u allemaal richt ik – in de Naam van Christus – de oproep, de uitnodiging, het appèl: "Komt en volgt Mij!" daarom ben ik naar Amerika gekomen, en daarom ben ik vanavond hier in Boston: om u allen tot Christus te roepen, om u allen en ieder van u afzonderlijk te roepen opdat u vandaag en altijd in Zijn liefde zult leven.

Amen!

Document

Naam: NIET VLUCHTEN, MAAR LIEFHEBBEN
Toespraak tot de jongeren van Amerika te Boston (fragment)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Stichting Verkondiging, Roermond
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 14 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam