• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De heilige Paulus wijst op de betrekking die er bestaat tussen gerechtigheid en heiligheid met de waarheid Vgl. Ef. 4, 24 . Jezus zelf vraagt de Vader in het hogepriesterlijk gebed de leerlingen door de waarheid te heiligen: en Hij voegt eraan toe: “Uw Woord is waarheid” (Joh. 17, 17). En Hij zegt verder, dat Hij zich zelf voor de leerlingen heiligt, opdat ook zij in waarheid geheiligd zijn. Jezus heiligt zich zelf, zodat ook de leerlingen geheiligd, “afgezonderd” kunnen zijn, doordat Hij hun meedeelde wat Hij zelf was: de waarheid. Jezus sprak tot de Vader: “Ik heb hun Uw woord gegeven” - “Uw woord is waarheid” (Joh. 17, 14.17).

Het heilige woord, dat waarheid is, wordt de leerlingen door Jezus gegeven. Dit woord is aan de Kerk als een heilige erfenis toevertrouwd, maar pas nadat Hij Zijn Kerk door de kracht van de heilige Geest het bijzondere charisma had ingeplant om dit Woord van God onverkort te bewaren en door te geven.

Met grote wijsheid heeft paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie bijeengeroepen. Hij interpreteerde de tekenen van de tijd en kwam tot het besef dat men thans een pastoraal concilie nodig had, een concilie dat de grote herderlijke liefde en zorgzaamheid van Jezus Christus, de Goede Herder van zijn volk, moest weerspiegelen. Maar hij wist ook, dat een pastoraal concilie, als het werkelijk vruchtbaar wilde zijn, een hechte basis in het leergezag moest hebben. En juist om deze reden, omdat het woord van God de enige basis voor elk pastoraal initiatief is, stelde Johannes XXIII bij de opening van het Concilie op 11 oktober 1962 vast: “Het grote verlangen van het Oecumenische Concilie is dit: dat de heilige erfenis van de leer van Christus nog krachtdadiger bewaard en onderricht wordt.” H. Paus Johannes XXIII, Toespraak, Openingstoespraak Tweede Vaticaans Concilie, Gaudet Mater Ecclesia (11 okt 1962)

Op deze wijze heiligde Jezus in onze tijd opnieuw Zijn leerlingen door de waarheid; en Hij deed dit door middel van een oecumenisch concilie; door de kracht van de heilige Geest droeg Hij het woord van de Vader over op nieuwe generaties. Wil Johannes XXIII als doel van het Concilie beschouwde, is voor mij ook het doel van deze na-concilaire tijd.

Daarom heb ik bij mijn eerste ontmoeting met Amerikaanse bisschoppen bij hun ,adlimina’-bezoek van november 1978 vastgesteld: “Dit is dan de diepst hoop voor alle herders van de Kerk in Amerika, evenals voor alle herders van de wereldkerk: dat de heilige erfenis van Christus’ leer nog krachtdadiger wordt bewaard en onderricht.” In Gods woord ligt de redding van de wereld. Door de verkondiging van Gods woord blijft de Heer in en door Zijn Kerk Zijn leerlingen heiligen, doordat Hij hen de waarheid doet kennen die Hij zelf is.

Om deze reden beklemtoont dit Vaticaans Concilie de taak van de bisschop bij de verkondiging van de volle waarheid van het Evangelie en de verkondiging van het “onverkorte geheim van Christus” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 12. Deze eis heeft Paulus VI tot opbouw van de Kerk voortdurend herhaald. Paus Johannes Paulus I heeft haar nog op de dag van zijn overlijden uitdrukkelijk verkondigd en ook ik heb haar in mijn eigen pontificaat vak bekrachtigd. En ik ben zeker, dat en Uw opvolgers deze leer zullen blijven vertegenwoordigen, totdat Christus wederkomt in heerlijkheid.

Document

Naam: TOT DE AMERIKAANSE BISSCHOPPEN TE CHICAGO
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Stichting Verkondiging, Roermond
Vert. Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam