• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als geroepen leiders van een gemeenschap van lofprijzing en gebed is ons de bijzondere vreugde geschonken de heilige Eucharistie op te dragen en de gelovigen hun roeping als paasvolk met de vreugdekreet van het ,alleleuia’ te ontsluiten. Wij willen steeds voor ogen houden, dat de waarde van iedere liturgische ontwikkeling en de werkzaamheid van ieder liturgische teken het volgende belangrijke grondbeginsel veronderstelt: katholieke liturgie is op God gericht en wil voor alles in eenheid met Christus “aanbidding van de goddelijke majesteit zijn Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 33. De gelovigen zijn uiterst gevoelig – zij bezitten hiervoor een bovennatuurlijk zintuig – voor eerbied bij alle liturgisch handelen, zelfs bij alles wat met het geheim van de Eucharistie samenhangt. In diep geloof begrijpen onze christenen, dat de Eucharistie – zowel binnen als buiten de mis – het Lichaam en het Bloed van Jezus Christus is en daarom een verering verdient, die de levende God, Hem alléén, past.

Als dienaars van een gemeenschap van dienst mogen wij de waarheid verkondigen van de eenheid van Christus met de ledenmaten van Zijn Lichaam, de Kerk. Daarom bevelen wij iedere dienst aan, die in Zijn Naam aan Zijn broeders en zusters wordt bewezen Vgl. Mt. 25, 45 . In een gemeenschap van getuigenis en verkondiging moet ons getuigenis helder en onberispelijk zijn. in dit opzicht zijn de katholieke pers en de andere sociale communicatiemedia ertoe opgeroepen een bijzondere taak van grote betekenis in dienst aan de waarheid en liefde op zich te nemen. De bedoeling die de Kerk heeft bij het gebruikmaken en vorderen van deze media is verbonden met haar zending tot evangelisatie en tot dienst aan de mensheid; de Kerk hoopt, door de media de verheven boodschap van het Evangelie nog effectiever te kunnen verkondigen.

Document

Naam: TOT DE AMERIKAANSE BISSCHOPPEN TE CHICAGO
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Stichting Verkondiging, Roermond
Vert. Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam