• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Inleiding: Groet aan alle gelovigen van de Kerk in Nederland
De vieringen die georganiseerd zijn voor de honderdvijftigste gedenkdag van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland verblijden mijn hart als Opvolger van Petrus. Zij herinneren aan het feit dat iedere particuliere Kerk gegrondvest is op het bisschopsambt: inderdaad, de bisschoppen zijn "krachtens goddelijke instelling in de plaats van de apostelen getreden, als herders van de Kerk: wie hen aanhoort, aanhoort Christus" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 20. Ik prijs mij gelukkig om bij deze gelegenheid alle gelovigen van de Kerk in Nederland te kunnen begroeten en bemoedigen.

Deze herorganisatie, die mijn voorganger, de zalige Paus Pius IX, heeft gewild, luidde een periode van grote geestelijke groei in voor de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap, welke haar in staat heeft gesteld om haar charisma's te ontplooien en om de communio met de universele Kerk vruchtbaar te laten zijn: hoeveel missionarissen zijn er sindsdien niet vertrokken uit uw land om op de wegen der wereld de Blijde Boodschap van Christus te gaan verkondigen !

Document

Naam: AAN KARDINAAL SIMONIS - 150 JAAR HERSTEL HIëRARCHIE NEDERLAND
Manifestatie "Met hart en ziel" - Utrecht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 26 mei 2003
Copyrights: © 2003, RKkerk.nl
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam