• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij, die als opvolger van Petrus - niet op grond van onze persoonlijke verdienste, maar uit kracht van het apostolisch ambt dat ons is gegeven - het zichtbaar beginsel zijn en fundament van eenheid van haar herders en van de schare der gelovigen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23, wij richten ons tot u met de oproep om dat hoogste goed tot stand te brengen : de verzoening met God, in onszelf en onder mekaar; alleen zo kan de Kerk in de wereld een werkdadig teken zijn van gemeenschap met God en van eenheid onder al zijn schepselen. Dit wordt vereist door ons geloof in de Kerk zelf, die wij in het credo als de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk belijden'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8 Wij sporen u aan haar lief te hebben, haar te volgen en haar op te bouwen; intussen maken wij Augustinus' woorden tot de onze : 'Heb de Kerk lief, wees in de Kerk, wees deze Kerk'. H. Augustinus, Sermones. 138, 10: PL 38, 769

Dit is de uitnodiging die wij langs dit schrijven tot al onze zonen richten, in het bijzonder tot diegene, die tot taak hebben hun medebroeders te leiden. Het lag in onze bedoeling dat deze brief pastoraal en vol hoop zou zijn en de stempel zou dragen van de geest van vrede. Sommigen vinden hem misschien streng. Toch is hij ontstaan uit een grondige observatie van de kerkelijke situatie enerzijds en anderzijds vanuit de evangelische eisen waar niemand zich kan van distanciëren. Maar bovenal hebben wij geschreven vanuit ons hart : we moeten immers de Kerk liefhebben in dezelfde geest als die welke blijkt uit de gelijkenis van de wingerdrank die gezuiverd en gesnoeid moet worden om meer vrucht te dragen. Vgl. Joh. 15,2 Tenslotte wordt deze aansporing ook gedragen door een hoop die niet vermindert, ook al is de last van ons apostolisch ambt zwaar. Wij zijn God dankbaar om zijn trouw. We hopen dat de heilige Geest een onstuitbare echo op onze woorden doet opklinken. Hij is al aanwezig en werkt in de geheime diepte van het hart van elke gelovige en Hij zal allen leiden op de weg van waarheid en liefde, in deemoed en vrede. Hij is onze kracht en onze sterkte. Wij weten dat de overgrote meerderheid van de zonen van de Kerk een oproep als deze heeft verwacht en dat zij bereid zijn om er met vrucht gehoor aan te geven. Wij hopen dat het gehele Godsvolk met ons mee op weg gaat - dat is onze vurige wens - als op de Bijbelse tocht, en met ons de stappen van de heiliging van het Jubeljaar meedoet, dat allen met ons één van hart zijn, opdat de wereld gelooft en dat zij zich laat leiden door de genade van onze Heer Jezus Christus, door de liefde van de Vader en door de gemeenschap van de Heilige Geest.

Wij vertrouwen deze wens toe aan de voorspraak van de Onbevlekte Maagd, 'die de hele gemeenschap der uitverkorenen vóórgaat als een lichtend voorbeeld van deugd ... en die, omdat zij in het intiemste hart van de heilsgeschiedenis is binnengetreden, om zo te zeggen de hoogste geloofsgeheimen in zich verenigt en weerspiegelt'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 65 Om deze gemeenschappelijke wil tot heiliging en verzoening te bezegelen, verlenen wij van harte aan u allen onze apostolische zegen.

Te Rome op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria, 8 december, 1974, in het twaalfde jaar van ons pontificaat.

Paus Paulus VI

Document

Naam: PATERNA CUM BENEVOLENTIA
Over de verzoening binnen de Kerk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 8 december 1974
Copyrights: © 1975, Collationes, Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal nr. 1, p. 122-134
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam