• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als de innerlijke tegenstellingen, op de verschillende terreinen van het kerkelijk leven, stollen tot een toestand van gescheidenheid, dan is het resultaat dat tegenover de éne heilsgemeente en het éne heilsinstituut, een veelheid van 'instellingen en gemeenschappen van verscheiden meningen' gesteld wordt; deze laatste beantwoorden helemaal niet aan het wezen van de Kerk. Als in de Kerk sekten en partijen zouden groeien, die aan elkaar tegengesteld zijn en wier oppositie onoverkomelijk is, zou ze haar bouw en haar structuur verliezen. Zo komt men tot een 'polarisering van de meningsverschillen': de hele belangstelling gaat zich dan concentreren op de verschillende groepen, die in de praktijk autonoom zijn en die elk van hun kant geloven dat zij eer aan God brengen. Zo'n situatie draagt de kiemen van ontbinding in zich en brengt die - voor zover ze dit vermag - ook binnen in de kerkgemeenschap.

Wij wensen daarom van harte dat de stem van het geweten de mensen zou tot bezinning brengen, zodat ze verstandig zouden weten te kiezen. Wij vermanen alle gelovigen : 'Onderzoekt het diepste geheim van uw hart en keer steeds in zorgvuldige doorgronding tot uw ziel terug'. Graag zouden we bij elkeen heimwee wekken naar wat hij verloren heeft : 'Bedenk dan van hoe hoog gij gevallen zijt; bekeer u en doe de werken van weleer' (Openb. 2,5). Aan ieder zouden we gaarne de concrete wenk willen geven de goddelijke wonderdaden te gedenken die zich in hem voltrokken hebben en voor Hem te erkennen wat de voorwaarden daartoe zijn geweest: 'Er is niets waarvoor de christen zo bezorgd moet zijn als dat hij gescheiden wordt van Christus' Lichaam. Als hij namelijk van het Lichaam van Christus afgescheiden wordt, dan is hij geen lidmaat meer; als hij geen lidmaat meer is, wordt hij niet meer in leven gehouden door de Geest van dit Lichaam. Wie echter de Geest van Christus niet meer heeft, zo zegt de Apostel, die behoort niet meer bij Hem'.

Document

Naam: PATERNA CUM BENEVOLENTIA
Over de verzoening binnen de Kerk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 8 december 1974
Copyrights: © 1975, Collationes, Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal nr. 1, p. 122-134
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam