• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De verzoening is dubbel: zij herstelt de vrede tussen God en mens en anderzijds verzoent ze de mensen ook met elkaar; verzoening is de eerste vrucht van de verlossing; zij heeft dezelfde wereldomspannende dimensie zowel in breedte als in kracht. Ze omvat de hele schepping 'tot aan de tijd dat alle dingen worden hersteld' (Hand. 3,21), de dag waar alle schepselen mekaar vernieuwd zulJen ontmoeten in Christus, die 'de Eerstgeborene is van hen die uit de dood zijn opgestaan'. Vgl. Kol. 1,18

Het is precies in de Kerk dat deze verzoening bij voorkeur tot uitdrukking komt en dat zij in volheid aanwezig is; zo is de Kerk 'als het ware het sacrament, het teken en het instrument van de innige vereniging met God én van de eenheid van het hele menselijk geslacht'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1 Zij is de plaats waaruit de eenheid van de mens met God en de eenwording onder mekaar naar buiten straalt; in de loop van de geschiedenis groeien beide dag na dag, om op het einde van de wereld hun voltooiing te vinden.

Opdat de Kerk deze sacramentaliteit die haar van nature toekomt, volkomen tot uitdrukking kan brengen, moet zij ook echt een verwijzend teken zijn want dit is waar voor ieder sacrament; in leven, leer en cultus moet de Kerk die eenheid waarmaken, die haar kenmerk was vanaf de eerste dagen Vgl. Hand. 2,42 en voor altijd haar wezensmerk blijft. Vgl. Ef. 4,4-6 Vgl. 1 Kor. 1,16 Iedere onenigheid en verdeeldheid zal de stevigheid van haar voegen aantasten; maar als de Kerk één is kan dit de kracht van haar getuigenis slechts versterken, onthult het de zin van haar bestaan en stelt het haar geloofwaardigheid beter in het licht.

Daarom moeten alle gelovigen volharden in de trouw aan de heilige Geest, om zo aan Gods plan over de wereld mee te werken. De heilige Geest maakt de Kerk één 'in gemeenschap en dienstbetoon' en 'in de kracht van het Evangelie maakt Hij ze jong; ... Hij vernieuwt haar voortdurend en voert haar tot de volle vereniging met haar Bruidegom' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 4 Op oecumenisch gebied zal deze trouw noodzakelijk haar goede invloed hebben bij het zoeken naar de zichtbare eenheid onder alle christenen binnen één en dezelfde Kerk, op de manier die Christus heeft gewild. Zo zal de Kerk nog werkzamer zuurdesem zijn van broederlijk samenleven in de gemeenschap van de volkeren.

Document

Naam: PATERNA CUM BENEVOLENTIA
Over de verzoening binnen de Kerk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 8 december 1974
Copyrights: © 1975, Collationes, Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal nr. 1, p. 122-134
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam