• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom moeten alle gelovigen volharden in de trouw aan de heilige Geest, om zo aan Gods plan over de wereld mee te werken. De heilige Geest maakt de Kerk één 'in gemeenschap en dienstbetoon' en 'in de kracht van het Evangelie maakt Hij ze jong; ... Hij vernieuwt haar voortdurend en voert haar tot de volle vereniging met haar Bruidegom' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 4 Op oecumenisch gebied zal deze trouw noodzakelijk haar goede invloed hebben bij het zoeken naar de zichtbare eenheid onder alle christenen binnen één en dezelfde Kerk, op de manier die Christus heeft gewild. Zo zal de Kerk nog werkzamer zuurdesem zijn van broederlijk samenleven in de gemeenschap van de volkeren.

Document

Naam: PATERNA CUM BENEVOLENTIA
Over de verzoening binnen de Kerk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 8 december 1974
Copyrights: © 1975, Collationes, Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal nr. 1, p. 122-134
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam