• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze aaneengesloten en tot op de dag van vandaag voortdurende bediening, zal tot aan het einde van de wereld voortduren. De opdracht die Jezus aan de Apostelen heeft toevertrouwd hebben zij immers doorgegeven aan hun opvolgers. De ervaring van hun persoonlijk contact met Christus overstijgend, een ervaring die uniek en onherhaalbaar is, hebben de Apostelen aan hun opvolgers de zending in de wereld doorgegeven die zij van de Meester hebben ontvangen. Apostel komt precies van het Griekse woord “apostéllein”, dat “zenden” betekent. De apostolische zending houdt - zoals uit de tekst bij Matteüs Vgl. Mt. 28, 19-20 blijkt - een pastorale bediening in (“maakt alle volkeren tot mijn leerlingen...”), een liturgische ("doopt hen...”) en een profetische (“leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb”).

Zo hebben ook wij, op een wijze die verschilt van de Apostelen, een waarachtige en persoonlijke ervaring van de tegenwoordigheid van de verrezen Heer. Door het dienstwerk van de Apostelen bereikt Christus zelf degene die tot het geloof geroepen wordt. De afstand van eeuwen wordt overwonnen en de Verrezene stelt zich levend aanwezig en werkzaam voor ons, in het heden van de Kerk en van de wereld. Dit is onze grote vreugde. In de levende stroom van de Traditie is Christus niet tweeduizend jaar ver van ons vandaan, maar werkelijk aanwezig onder ons en geeft ons de Waarheid, geeft ons het licht dat ons doet leven en de weg laat vinden naar de toekomst.

Document

Naam: APOSTOLISCHE TRADITIE
(6e catechese in deze reeks)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 mei 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert. Past. Chr. van Buijtenen, pr. (Nummering en alineaverdeling van de vertaler)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam