• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Tweede Vaticaans Concilie merkt op:

“Wat door de apostelen is overgeleverd omvat alles wat strekt tot de heilige levenswandel van het volk van God en zijn groei in het geloof. Zo bestendigt de Kerk in haar leer, leven en eredienst alles, wat zij zelf is, alles wat zij gelooft, en geeft zij dit door aan alle geslachten.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8.

De Kerk geeft al wat zij is en wat zij gelooft door, zij geeft het door in de eredienst, in het leven, in de leer. De Traditie is dus het levende Evangelie, door de Apostelen integraal verkondigd, op basis van de volheid van hun unieke en onherhaalbare ervaring: door middel van hen wordt het geloof aan de anderen meegedeeld, tot aan ons toe, tot aan de uiteinden van de wereld. De Traditie is daarom de geschiedenis van de Geest die handelt in de geschiedenis van de Kerk door middel van de Apostelen en hun opvolgers, in trouwe continuïteit met de ervaring van het begin.

Dat is het, wat Paus Clemens Romanus tegen het einde van de 1ste eeuw verduidelijkt:

“De Apostelen - zo schrijft hij - verkondigden ons het Evangelie, daartoe gezonden door de Heer Jezus Christus, Jezus Christus werd door God gezonden. Christus komt dus van God, de Apostelen van Christus: beiden komen geordend voort uit de wil van God... Onze apostelen hebben van onze Heer Jezus Christus begrepen dat er strijd zou ontstaan over het ambt van de “episkopos”. Omdat zij de toekomst volmaakt voorzagen, stelden zij de uitgekozenen aan en gaven hen de wijding, opdat bij hun dood andere beproefde mannen hun dienst op zich zouden nemen” H. Paus Clemens Romanus, Aan de Korintiërs, Ad Corinthios. 42, 44: PG 1, 292.296.

Document

Naam: APOSTOLISCHE TRADITIE
(6e catechese in deze reeks)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 mei 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert. Past. Chr. van Buijtenen, pr. (Nummering en alineaverdeling van de vertaler)
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam