• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

in deze catecheses willen wij proberen een beetje te begrijpen wat de Kerk is. De Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Heilige Geest en Traditie
(5e catechese in deze reeks)
(26 april 2006)
hebben we gemediteerd over het thema van de apostolische Traditie. We hebben gezien dat zij geen verzameling is van dingen, van woorden, als een doos met dode spullen; de Traditie of Overlevering is de stroom van het nieuwe leven, die ontspringt aan de oorsprongsbronnen, van Christus tot aan ons toe, en die ons betrekt in de geschiedenis van God met de mensheid. Dit thema van de Traditie is zo belangrijk dat ik er ook vandaag bij zou willen stilstaan: het is immers voor het leven van de Kerk van groot belang.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in dit verband erop gewezen dat de Traditie vooral in het begin apostolisch is:

“In zijn grote goedheid heeft God bepaald, dat hetgeen Hij tot heil van alle volken had geopenbaard, voor altijd ongerept zou blijven bestaan en aan alle geslachten zou worden doorgegeven. Daarom heeft Christus de Heer, in wie heel de openbaring van de allerhoogste God tot voltooiing komt Vgl. 2 Kor. 1, 20 Vgl. 2 Kor. 3, 16 - 4, 6 , aan de apostelen de opdracht gegeven om het Evangelie (...) aan alle mensen te prediken als de bron van alle heilswaarheid en van alle zedelijke normen” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 7.

Het Concilie merkt vervolgens op dat deze opdracht getrouw is uitgevoerd

“door de Apostelen, die door hun mondelinge prediking, hun voorbeeld en hun instellingen hebben doorgegeven, wat zij ofwel uit de mond van Christus, uit de omgang met Hem en uit zijn werken hadden ontvangen, ofwel hadden geleerd door de inspraak van de Heilige Geest” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 7;

met de Apostelen, zo voegt het Concilie er aan toe, werkten ook

“mannen samen uit hun kring, die onder de ingeving van dezelfde Heilige Geest de heilsboodschap hebben opgetekend” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 7.

Document

Naam: APOSTOLISCHE TRADITIE
(6e catechese in deze reeks)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 mei 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert. Past. Chr. van Buijtenen, pr. (Nummering en alineaverdeling van de vertaler)
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam