• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Religieuze leven

Een verdere bijzondere roeping, die in de Kerk een voorname plaats heeft, is die van het religieuze leven. Naar het voorbeeld van Maria van Bethanië – ze “zette zich aan de voeten van de Heer en luisterde naar Zijn woorden.” (Lc. 10, 39) – wijden zich vele mannen en vrouwen aan een totale en al het andere uitsluitende navolging van Christus. Ook wanneer zij diverse diensten verrichten op het terrein van opvoeding en onderwijs, in de zorg voor de armen, in de studie of de verpleging, zien zij dit werken niet als de belangrijkste doelstelling in hun leven, want

“De beschouwing van de goddelijke werkelijkheden en de voortdurende vereniging met God in het gebed dienen de eerste en belangrijkste plicht van alle religieuzen te zijn.” Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 663. § 1

En in het apostolische schrijven H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Vita Consecrata
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
(25 maart 1996)
merkt Paus Johannes Paulus II op:

“In de traditie van de Kerk wordt de kloosterprofessie als een unieke en vruchtbare verdieping van het Doopsel gezien, omdat door haar de met de Doop reeds begonnen innige verbinding met Christus door de gave van het afleggen van de evangelische raden op volkomen wijze tot uitdrukking wordt gebracht en verwerkelijkt de aanpassing aan haar” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 30

Document

Naam: GEROEPEN ZIJN TOT HET MYSTERIE VAN DE KERK
Boodschap voor Wereldgebedsdag voor roepingen 2006
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 maart 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 30 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam