• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De natuurlijke waarheid over het huwelijk werd bevestigd door de Openbaring die in de Bijbelse vertellingen over de schepping vervat ligt, een uiting ook van de oorspronkelijke menselijke wijsheid, waarin de stem van de natuur zelf wordt gehoord. Er zijn drie fundamentele elementen van het plan van de Schepper voor het huwelijk, zoals die in het boek Genesis verhaald worden.

Op de eerste plaats werd de mens, het beeld van God, als "man en vrouw" (Gen. 1, 27) geschapen. Mannen en vrouwen zijn gelijk als personen en complementair als man en vrouw. Seksualiteit is iets dat behoort tot het fysieke en biologische gebied en is ook verheven tot een nieuw niveau - het persoonlijke niveau - waar natuur en geest verenigd worden.

Het huwelijk is door de Schepper ingesteld als een vorm van leven waarin een vereniging van personen wordt gerealiseerd met gebruik van het seksuele vermogen. "Daarom verlaat een man zijn vader en moeder en bindt zich aan zijn vrouw en zij worden één vlees" (Gen. 2, 24).

Ten derde: het is Gods wil dat de eenheid van man en vrouw op bijzondere wijze deel heeft aan zijn scheppingswerk. Daarom zegende hij de man en de vrouw met de woorden "Weest vruchtbaar en vermenigvuldig u" (Gen. 1, 28). Daarom, in het plan van de Schepper, behoren seksuele complementariteit en vruchtbaarheid tot de ware aard van het huwelijk.

Bovendien is de huwelijksvereniging tussen man en vrouw door Christus verheven tot de waardigheid van een Sacrament. De Kerk leert dat het christelijke huwelijk een werkzaam teken is van het verbond tussen Christus en de Kerk Vgl. Ef. 5, 32 . Deze christelijke betekenis van het huwelijk vermindert niet de diepe menselijke waarde van de huwelijksband tussen man en vrouw, maar bevestigt en versterkt deze juist. Vgl. Mt. 19, 3-12 Vgl. Mc. 10, 6-9

Document

Naam: OVERWEGINGEN OVER VOORSTELLEN OM WETTELIJKE ERKENNING TE GEVEN AAN VERBINTENISSEN TUSSEN HOMOSEKSUELE PERSONEN
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 3 juni 2003
Copyrights: © 2003, Stg. InterKerk in samenwerking met Rknieuws.net
(de vertaling wil de bedoeling van het Vaticaanse orgineel weergeven)
werkvertaling
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam