• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alle drie door de profeet aangekondigde kenmerken - armoede, vrede en universaliteit - zijn samengevat in het teken van het Kruis. Daarom is het Kruis terecht het middelpunt van de Wereld Jongeren Dagen geworden. Er is een periode geweest - en zij is nog niet helemaal voorbij - waarin het christendom juist vanwege het Kruis werd afgewezen. Het Kruis spreekt van offer, zo zei men, het Kruis is teken van ontkenning van het leven. In plaats daarvan willen wij het volledige leven zonder beperkingen of onthoudingen. Wij willen leven, niets anders dan leven. Wij laten ons niet beperken door geboden en verboden; wij willen rijkdom en volheid - zo zei men en zegt men nog. Dat klinkt allemaal overtuigend en verleidelijk; het is de taal van de slang die zegt: “Laat je niet bang maken! Eet rustig van al de bomen in de tuin!” De Palmzondag echter zegt ons dat het ware grote “Ja” juist het Kruis is, dat juist het Kruis de ware Boom des Levens is. Wij vinden het leven niet door er ons meester van te maken, maar door het te geven. De liefde is een geven van zichzelf, en daarom is de weg van het ware leven gesymboliseerd door het Kruis.

Het Kruis van de Wereld Jongeren Dagen en de Icoon van Maria worden in palmprocessie meegenomen.

Vandaag wordt het Kruis, dat het laatst in het centrum stond van de Wereld Jongeren Dag in Keulen, aan een speciale delegatie overhandigd opdat het aan zijn tocht naar Sydney begint, waar in 2008 de jeugd van de wereld opnieuw rond Christus wil samenko-men om met Hem samen het Rijk van de vrede op te bouwen. Van Keulen naar Sydney - een tocht door werelddelen en culturen, een tocht door een verscheurde en door geweld geteisterde wereld! Het staat symbool voor de weg “van zee tot zee, van de Rivier tot de grenzen der aarde”. Het is de tocht van Hem die in het teken van het Kruis ons de vrede schenkt en ons dragers maakt van de vrede. Ik dank de jongeren die nu dit kruis door de straten van de wereld zullen dragen, waar we het mysterie van Jezus als het ware kunnen aanraken. Laten wij Hem bidden dat Hij tegelijkertijd ook ons aanraakt en onze harten opent, opdat wij door het Kruis te volgen boodschappers worden van zijn liefde en van zijn vrede.

Amen.

Document

Naam: VIERING VAN PALMZONDAG EN VAN HET LIJDEN VAN DE HEER
Sint Pietersplein - viering van de 21e Wereld Jongeren Dag
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 april 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr., nummering van de vertaler
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam