• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De volgende Wereldziekendag wordt 11 februari 1997 gevierd in Onze Lieve Vrouwe-basiliek in Fatima in het prachtige Portugal. De keuze voor deze plek is voor mij van bijzondere betekenis. Ik wilde er zelf al heen ter nagedachtenis aan de dag dat men op het Sint-Pietersplein een aanslag op mij heeft gepleegd, om mijn dank te betuigen aan de goddelijke Voorzienigheid, die het in zijn ondoorgrondelijkheid zo heeft beschikt dat deze dramatische gebeurtenis mysterieus genoeg samenviel met de datum van de eerste verschijning van de Moeder van Jezus bij de Grot van Iria, 13 mei 1917.

Het stemt me dan ook gelukkig dat de officiële viering van een dag als de Wereldziekendag, die mij zo na aan het hart ligt plaatsvindt in Fatima. Dat zal een ieder van ons de kans geven opnieuw te luisteren naar de boodschap van de Maagd, waarvan de kern bestaat in ”de oproep tot bekering en boetedoening, evenals in het evangelie. Deze oproep klonk aan het begin van de twintigste eeuw en is als zodanig in het bijzonder aan deze eeuw gericht. De Maagd die ons deze boodschap verkondigt, lijkt een bijzonder inzicht te hebben in de tekenen des tijds – de tekenen van onze tijd.” H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, H. Mis bij de schrijn in het heiligdom van Fatima (13 mei 1982)

Als we naar de Heilige Maagd luisteren, zullen we op een dynamische en ontroerende manier opnieuw haar missie binnen het mysterie van Christus en de kerk ontdekken; een missie waarop in het evangelie al gewezen wordt als Maria Christus om een wonder vraagt en tegen de dienaren op het bruiloftsfeest te Kana in Galilea zegt: ’Doet maar wat Hij u zeggen zal’ (Joh. 2, 5). In Fatima herhaalde ze de woorden die haar Zoon aan het begin van zijn openbare optreden sprak: ”De tijd is vervuld ... bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap” (Mc. 1, 15). Maria’s dringende uitnodiging om ons te bekeren is niets anders dan een uitnodiging van haar moederlijke zorg om het lot van de menselijke familie die hongert naar bekering en vergiffenis.

Document

Naam: WERELD ZIEKENDAG 1997
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 oktober 1996
Copyrights: © rkkerk.nl
Bewerkt: 28 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam