• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De leer en de discipline van de Kerk op dit gebied zijn in de tijd na het Concilie uitvoerig uiteengezet in de apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
. Deze exhortatie herinnert de herders er onder andere aan dat zij uit liefde voor de waarheid verplicht zijn de situaties goed te onderscheiden; zij spoort hen aan de hertrouwde gescheidenen te stimuleren om aan verschillende momenten van het kerkelijk leven deel te nemen. Tegelijkertijd bevestigt zij de constante en universele "op de Heilige Schrift gebaseerde praktijk, de hertrouwde gescheidenen niet tot de communie toe te laten" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 84 en geeft zij de redenen daarvan aan. De structuur van de exhortatie en de teneur van haar bewoordingen laten duidelijk zien dat deze praktijk, die als bindend wordt voorgesteld, niet kan worden gewijzigd al naar gelang de situatie verschilt.

Document

Naam: ANNUS INTERNATIONALIS FAMILIAE
Brief aan de bisschoppen van de R.-K. Kerk over het ontvangen van de Communie door hertrouwd gescheiden gelovigen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 14 september 1994
Copyrights: © 1994, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam