• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aangezien de ouders ieder van hun kinderen in zijn of haar eigenheid kennen, begrijpen en beminnen, zijn zij het best in staat om uit te maken wat het geschikte moment is om bepaalde voorlichting te geven die past bij de lichamelijke en geestelijke groei van hun kinderen. Niemand kan dit onderscheidingsvermogen van gewetensvolle ouders overnemen. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 37
Als persoon rijpt ieder kind op eigen wijze. Vandaar dat de zaken die op biologisch en emotioneel gebied het meest intiem zijn, in een persoonlijk gesprek moeten worden verteld. Vgl. Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten), Schets voor een seksuele opvoeding, Educatieve richtlijnen over de menselijke liefde (1 nov 1983), 58 In een hartelijk en vertrouwvol gesprek met ieder van hun kinderen delen de ouders iets mee over hun zelfgave; daardoor kunnen zij de affectieve kanten van de seksualiteit belichten, wat op een andere wijze niet mogelijk zou zijn.
De ervaring leert dat dit gesprek gemakkelijker verloopt als de ouder die de biologische, emotionele, morele en geestelijke voorlichting geeft, van hetzelfde geslacht is als het kind of de jonge mens. Omdat ze de rol, gevoelens en problemen kennen van hun eigen sekse, bestaat er een speciale band tussen moeders en dochters, tussen vaders en zonen. Deze band moet worden geëerbiedigd. Vandaar dat alleenstaande ouders met zeer veel tact te werk moeten gaan als zij met een kind van het andere geslacht spreken; ze kunnen ervoor kiezen de voorlichting over de intiemste bijzonderheden over te laten aan een betrouwbaar iemand die van hetzelfde geslacht is als het kind. Door middel van deze samenwerking, die een ondersteunend karakter heeft, kunnen de ouders hun voordeel doen met deskundige goed opgeleide opvoeders op school of in de parochiegemeenschap of uit katholieke verenigingen.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam