• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Niemand kan ontkennen dat het voornaamste voorbeeld en de beste hulp die ouders aan hun kinderen kunnen geven de edelmoedigheid is waarmee zij het leven aanvaarden, waarbij niet vergeten mag worden dat ouders juist op die manier hun kinderen helpen om op soberder wijze hun leven te leiden. Daarnaast “is het zeker minder erg als zij hun kinderen bepaalde gemakken en materiële voordelen onthouden, dan wanneer ze hun geen broers of zusters gunnen die hen zouden kunnen helpen om meer mens te worden, en het leven in alle levensfasen en al zijn verscheidenheid gestalte te geven”. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Tijdens Heilige Mis op de Capital Mall, Washington DC (7 okt 1979)
Tot slot herinneren we eraan dat, wil het gezin dit alles bereiken, het een huis van geloof en gebed moet zijn, waarin de aanwezigheid van God de Vader wordt bespeurd, het Woord van Jezus wordt aanvaard, de liefdesband als gave van de Heilige Geest wordt ervaren, de allerzuiverste Moeder van God wordt bemind en aangeroepen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 59-61 Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek, Persona humana (29 dec 1975), 11-12 Dit leven van geloof en “gebed heeft als oorspronkelijke inhoud het gezinsleven zelf, dat in al zijn verschillende omstandigheden geïnterpreteerd wordt als roeping door God en dat verwerkelijkt wordt als een kinderlijk antwoord op die roeping; vreugde en verdriet, hoop en droefheid, geboorten en geboortedagen, verjaardagen van de bruiloft van de ouders, afscheid, afwezigheid en terugkeer, belangrijke en beslissende keuzes, de dood van dierbare personen enzovoorts zijn tekenen van de tussenkomst van Gods liefde in de geschiedenis van het gezin, zoals zij ook het gunstige ogenblik betekenen voor de dankzegging, de smeking, de vertrouwvolle overgave van het gezin aan de ene Vader Die in de hemel is”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 59
In deze sfeer van gebed en van besef van Gods tegenwoordigheid en vaderschap, moeten de waarheden van het geloof worden geleerd, begrepen en met eerbied worden bestudeerd, en moet het Woord van God gelezen en liefdevol in praktijk worden gebracht. Zo zal door de christelijke waarheid een gezin tot een gemeenschap worden gemaakt die gegrond is op het voorbeeld en de leiding van de ouders die “doordringen tot het diepst van het hart van de kinderen en sporen achterlaten die de opeenvolgende gebeurtenissen van het leven niet zullen kunnen uitwissen”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 60

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam