• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uit de christelijke openbaring kennen wij twee vormen van roeping tot liefde: huwelijk en maagdelijkheid. Op vele plaatsen heerst in de moderne samenleving een crisis, niet alleen met betrekking tot huwelijk en gezin, maar ook vaak betreffende de roeping tot het priesterschap en het religieuze leven. Beide situaties zijn niet los van elkaar denkbaar. “Wanneer men het huwelijk niet hoog acht, kan de gewijde maagdelijkheid ook niet bestaan; wanneer de menselijke seksualiteit niet wordt gezien als een grote waarde, geschonken door de Schepper, verliest het zijn zin er afstand van te doen omwille van het Rijk Gods.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 16

Waar het gezin niet functioneert, is gebrek aan roepingen het gevolg, maar waar ouders edelmoedig het leven verwelkomen zullen kinderen waarschijnlijk edelmoediger zijn als de kwestie aan de orde komt, zich aan God aan te bieden: “De gezinnen dienen weer een edelmoedige liefde voor het leven te betonen en zich in dienst daarvan te stellen, allereerst door de kinderen die de Heer hun schenkt, te verwelkomen met een gevoel van verantwoordelijkheid dat gepaard gaat met vredig vertrouwen”; ze mogen dit volbrengen niet alleen “door zich voortdurend op de opvoeding toe te leggen, maar ook door zich, zoals het hun plicht is, te beijveren met name de opgroeiende jeugd te helpen om het roepingaspect te aanvaarden van ieder bestaan, binnen Gods plan… Het leven van een mens komt tot volle ontplooiing als het tot zelfgave wordt: een gave die gestalte kan krijgen in het huwelijk, de gewijde maagdelijkheid, in het zich toewijden aan zijn naaste voor een ideaal, of in de keuze van het priesterlijk ambt. De ouders zullen het leven van hun kinderen werkelijk dienen als zij hen helpen om van hun eigen leven een gave te maken, waarbij ze hun rijpe keuze respecteren en met opgewektheid elke roeping stimuleren, ook de roeping tot het religieuze leven en tot het priesterschap.” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan het pastorale congres "Gezinnen in dienst van het leven" georganiseerd door de Italiaanse Bisschoppenconferentie (28 apr 1990), 3-4

Daarom zegt paus Johannes Paulus II, wanneer hij in H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
over de seksuele opvoeding spreekt: “De tekenen van de roeping door God onderkennend, zullen de christelijke ouders vooral aandacht en zorg besteden aan de opvoeding tot maagdelijkheid, als hoogste vorm van de zelfgave die de eigen zin vormt van de menselijke seksualiteit.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 37

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam