• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid is de adolescentie de tijd van zelf–projectie en daarom van de ontdekking van de eigen roeping. Er zijn fysiologische, sociale en culturele redenen aan te wijzen waarom deze periode tegenwoordig langer aan het worden is dan vroeger. De ouders moeten “de kinderen zodanig opvoeden tot het leven dat ieder kind zijn taak ten volle vervult volgens de roeping die het van God ontvangen heeft.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 53 Dit is een uiterst belangrijke taak die het uiteindelijke hoogtepunt vormt van de ouderlijke zending. Deze taak is altijd al belangrijk, maar wordt dit heel in het bijzonder in deze periode van het leven van hun kinderen: “In het leven van iedere lekengelovige zijn er bijzonder belangrijke en beslissende ogenblikken om de roeping door God te onderscheiden … Hieronder zijn de momenten van de jeugd en van de jongelingschap.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 58

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam