• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het uitgangspunt bij de gewetensvorming moet zijn, duidelijk te maken wat Gods liefdesplan is voor iedere afzonderlijke mens; daarnaast de positieve en bevrijdende betekenis van de zedenwet te laten zien, en het besef bij te brengen van onze zwakheid als gevolg van de zonde, en de kennis van de genademiddelen die ons op de weg naar ons welzijn en heil kracht geven. “Het morele geweten, aanwezig in het hart van de persoon” - dat volgens Vaticanum II ‘de meest verborgen kern en het heiligdom van de mens is’ 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 16 – legt hem op het juiste moment op, het goede te doen en het kwade te mijden. Het beoordeelt ook de concrete keuzes, door de goede te prijzen en de kwade aan te klagen. Het getuigt van het gezag van de waarheid met verwijzing naar het hoogste goed waardoor de menselijke persoon wordt aangetrokken en waarvan hij de geboden ontvangt.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1777

Inderdaad is “het morele geweten een oordeel van de rede, waardoor de menselijke persoon de kwaliteit erkent van een concrete daad die hij gaat stellen of bezig is te stellen of gesteld heeft”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1778 Vandaar dat voor gewetensvorming het nodig is inzicht te geven over de waarheid en Gods bedoeling, en ze niet verward mag worden met een vaag subjectief aanvoelen of een persoonlijke mening.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam