• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De ouders mogen zich niet laten ontmoedigen door de uitdagingen die op hen afkomen vanuit de tegenwoordige mentaliteit en sociale omgeving. Het is goed eraan te herinneren dat de christenen met soortgelijke uitdagingen van materialistische genotzucht vanaf het begin van de evangelieverkondiging geconfronteerd zijn geweest. Bovendien: “dankzij een dergelijke kritische reflectie zou onze beschaving, die toch zoveel positieve effecten laat zien – zowel op materieel als op cultureel vlak – zich rekenschap ervan moeten geven dat zij, vanuit verschillende standpunten bezien, een zieke beschaving is, die diepgaande veranderingen in de mens teweeg brengt. Waarom gebeurt dit? De reden is gelegen in het feit dat de maatschappij zich verwijderd heeft van de volle waarheid over de mens, van de waarheid over wat man en vrouw als persoon zijn. Bijgevolg kan zij niet op de juiste manier begrijpen, wat de gave van personen in het huwelijk, de verantwoorde liefde ten dienste van het vaderschap en het moederschap, de authentieke grootheid van de voortplanting en de opvoeding betekenen.” H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 20

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam