• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer dient in nauwe samenhang gezien te worden met welvoeglijkheid en zedigheid; deze zijn een spontane bescherming van een mens die niet als lustobject wil behandeld worden, in plaats van dat hij of zij om zichzelf wordt gerespecteerd en liefgehad. Als kinderen en jongeren zien dat hun gerechtvaardigde privé-sfeer gerespecteerd wordt, zullen ze begrijpen dat van hen ten opzichte van anderen eenzelfde houding verwacht mag worden. Op deze wijze leren zij zich voor God verantwoordelijk te weten en daarnaar te handelen, door hun inwendig leven te verzorgen en smaak te ontwikkelen voor persoonlijke vrijheid, zodat ze God en de anderen beter kunnen lief hebben.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam