• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij de opvoeding van de jonge mens tot zelfontplooiing en zelfgave is voor de kuisheidsvorming de medewerking van de ouders van doorslaggevende betekenis, zoals dat ook geldt voor de opvoeding tot andere deugden, zoals zelfbeheersing, kracht, en wijsheid. Kuisheid als deugd kan niet bestaan als men zich niet weet te verloochenen, geen offers weet te brengen, niet weet te wachten.

Wanneer de ouders nieuw leven wekken, werken zij mee met de scheppende kracht van God en krijgen zij een nieuwe verantwoordelijkheid – niet alleen om hun kinderen te voeden en te voorzien in hun materiële en culturele behoeften, maar in de allereerste plaats om aan hen de doorleefde waarheid van het geloof over te dragen en hen op te voeden tot liefde voor God en voor de naaste. Dat is de allereerste plicht van de ouders binnen de “kleine kerk van het gezin”. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 11

De kerk heeft steeds gesteld dat de ouders de plicht en het recht hebben de eerste en voornaamste opvoeders te zijn van hun kinderen. Aansluitend bij de leer van het Tweede Vaticaans Concilie zegt de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
: ”Jongeren moeten op aangepaste wijze en tijdig worden voorgelicht – bij voorkeur in de schoot van het gezin zelf – over de waardigheid van de huwelijksliefde, de functie en uitoefening ervan.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1632 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 49

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam