• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze doctrine is gebaseerd op wat het Tweede Vaticaans Concilie leert, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 3 en wordt ook verkondigd door het Pauselijke Raad voor het Gezin
Handvest van de Rechten van het gezin
(22 oktober 1983)
: “Omdat zij het leven aan hun kinderen hebben geschonken, hebben de ouders het oorspronkelijke, eerste en onvervreemdbare recht hen op te voeden, zij moeten daarom… het recht hebben hun kinderen op te voeden overeenkomstig hun morele en godsdienstige overtuiging, met inachtneming van de culturele tradities van het gezin, die het welzijn en de waardigheid van het kind bevorderen; zij dienen van de samenleving de nodige hulp en bijstand te krijgen om hun opvoedingstaak naar behoren te vervullen.” Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 5

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam