• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als God aan mensen het voorrecht en de grote verantwoordelijkheid toevertrouwt, ouders te worden, geeft Hij hun tegelijk de genade die nodig is om hun opdracht naar behoren uit te voeren. Bovendien vinden ouders, bij hun opdracht hun kinderen op te voeden, inspiratie in ”twee fundamentele waarheden: de eerste is dat de mens geroepen is te leven in waarheid en liefde; de tweede dat iedere mens zichzelf verwezenlijkt door de oprechte gave van zichzelf”. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 16 Als echtgenoot, ouder en bemiddelaar van de sacramentele huwelijksgenade, worden zij iedere dag ondersteund door een speciale geestelijke kracht die zij van Jezus Christus ontvangen, van Hem die Zijn bruid de kerk liefheeft en koestert.

Als man en vrouw die ‘één vlees’ zijn geworden door de huwelijksband, delen zij samen de plicht hun kinderen op te voeden door bereidwillig en in krachtig onderling gesprek, met elkaar samen te werken; deze plicht “heeft een nieuwe en speciale bron in het sacrament van het huwelijk, dat hen aan de eigenlijke christelijke opvoeding van de kinderen toewijdt, dat wil zeggen hen roept deel te nemen aan het gezag en aan de liefde van God de Vader en van Christus de Herder, alsook aan de moederlijke liefde van de kerk, en hen verrijkt met wijsheid en raad, sterkte en alle andere gaven van de Heilige Geest, om de kinderen te helpen in hun menselijke en christelijke groei”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 38

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam