• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door deze verwijderde vorming tot kuisheid in het gezin leren jongeren om seksualiteit te beleven als iets wat de hele persoon betreft, en seksualiteit niet los te koppelen van liefde – als zelfgave verstaan – en evenmin de liefde tussen man en vrouw los te koppelen van het gezin.

Eerbied van de ouders voor het leven en het geheim van de voortplanting zal het kind of de jonge mens behoeden voor de verkeerde opvatting dat de twee aspecten van de huwelijksdaad – eenwording en voortplanting – naar believen kunnen worden losgekoppeld. Op deze wijze zal men inzien dat het gezin een essentieel deel is van de roeping tot het huwelijk.

Bij de christelijke opvoeding in het gezin tot kuisheid mag er niet over gezwegen worden dat het ernstig zedelijk kwaad is als in het huwelijksleven de eenwording los wordt gemaakt van de voortplanting. Dit gebeurt vooral bij het gebruik van voorbehoedmiddelen en bij kunstmatige bevruchting. In het eerste geval zoekt iemand seksuele bevrediging, maar grijpt in de huwelijksdaad in om bevruchting te voorkomen; in het tweede geval tracht men, door in plaats van de huwelijksdaad een technisch middel te gebruiken, tot bevruchting te komen. Dit gaat in tegen de huwelijksliefde zoals ze werkelijk moet zijn, en tegen de volledige gemeenschap tussen man en vrouw.

De vorming van jonge mensen tot kuisheid dient dus een voorbereiding te zijn op verantwoord vaderschap en moederschap “die direct betrekking hebben op het ogenblik dat man en vrouw door ‘volkomen één te worden’ ouders kunnen worden. Het is een ogenblik van bijzondere waarde zowel voor hun onderlinge verhouding als voor de dienst aan het leven: zij kunnen ouders worden – vader en moeder – door het leven mee te delen aan een nieuw menselijk wezen. De beide betekenissen die in de huwelijksdaad besloten liggen, die van de eenwording en die van de voortplanting, kunnen niet kunstmatig gescheiden worden zonder de ware identiteit van de huwelijksdaad zelf aan te tasten.” H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 12 Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 12 Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2366

Ook dient aan de jonge mensen duidelijk gemaakt te worden hoe ernstig steeds de gevolgen zijn als seksualiteit gescheiden wordt van voortplanting, wanneer iemand overgaat tot toepassing van sterilisatie en abortus, of vóór en buiten het huwelijk seksuele activiteit beoefent die los staat van de huwelijksliefde.

De morele orde en de eendracht onder de echtgenoten in het gezin hangen voor een groot deel af van dit tijdig gegeven, in Gods plan passende onderricht in de eigen structuur van de seksualiteit en het diepste wezen van het huwelijk.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam