• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Pauselijke Raad voor het Gezin drukt daarom de ouders op het hart te vertrouwen op hun rechten en plichten met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen, zodat ze voort weten te gaan met wijsheid en inzicht, in de wetenschap dat zij door Gods gave gesteund worden. Laten de ouders bij deze edele taak steeds hun vertrouwen op God stellen door te bidden tot de Heilige Geest, de milde Trooster en Gever van alle goeds. Laten zij de machtige bijstand en bescherming zoeken van Maria, de onbevlekte Moeder Maagd van de Schone Liefde en voorbeeld van gelovige zuiverheid. Laten ze zich ook tot de heilige Jozef wenden, haar rechtvaardige en kuise echtgenoot, en zijn voorbeeld van trouw en zuiverheid van hart volgen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Exhortatie, Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk, Redemptoris Custos (15 aug 1989), 31 Laten de ouders altijd steunen op de liefde die zij hun kinderen bieden, een liefde die “vrees uitbant”, die “alles verdraagt, alles gelooft, alles hoopt, alles duldt” (1 Kor. 13, 7). Zulke liefde staat gericht en moet gericht zijn op de eeuwigheid, op het oneindige geluk dat door onze Heer Jezus Christus beloofd is aan hen die Hem volgen: “zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien” (Mt. 5, 8).

Vaticaanstad, 8 december 1995

Alfonso Kardinaal Lopez Trujillo
Voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin

Elio Sgreccia
titulair bisschop van Zama Minor
secretaris van de Pauselijke Raad voor het Gezin

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam