• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Pauselijke Raad voor het Gezin beseft dat er veel behoefte is aan degelijk, speciaal voor de ouders volgens de in dit document uiteengezette beginselen gemaakt materiaal. Ter zake kundige ouders die van deze beginselen overtuigd zijn, behoren bij het maken van dit materiaal te worden betrokken. Ze zullen dan met hun eigen ervaring en wijsheid anderen kunnen helpen hun kinderen tot kuisheid op te voeden. Ook zullen de ouders graag de hulp en het toezicht aanvaarden van de bevoegde kerkelijke autoriteiten bij het propageren van geschikt materiaal en het verwijderen of corrigeren van materiaal dat op het punt van doctrine, keuze van het juiste tijdstip, inhoud en methode van dergelijk onderricht, afwijkt van de in dit document uiteengezette beginselen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 65-76.121-144 Deze beginselen zijn ook van toepassing op alle moderne communicatiemiddelen. De Pauselijke Raad voor het Gezin rekent er in het bijzonder op dat de bisschoppenconferenties de ouders duidelijk op dit alles zullen wijzen en hen zullen steunen; deze conferenties zullen, waar nodig, weten op te komen voor het recht en het eigen domein van gezin en ouders, ook met betrekking tot de programma’s van de staat op het gebied van de opvoeding.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam