• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er is een wijdverspreide maar mogelijk schadelijke methode in gebruik die ‘waardeverheldering’ wordt genoemd. Daarbij worden de jong mensen gestimuleerd om over morele onderwerpen zo ‘onafhankelijk’ mogelijk na te denken, ze te verduidelijken en er over te beslissen; daarbij wordt voorbij gegaan aan de objectieve realiteit van de zedenwet in het algemeen, en er wordt nagelaten het geweten te vormen aangaande de specifieke christelijke voorschiften, zoals die door het magisterium van de kerk worden voorgehouden. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 95-97 Men geeft aan de jongelui het idee dat een morele gedragscode iets is wat zij zelf scheppen, als zou de mens de bron en norm zijn van de moraal.

Tijdens een instabiele periode van hun ontwikkeling worden jonge mensen echter door de ‘waardeverheldering’-methode belemmerd in hun ware vrijheid en onafhankelijkheid. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 41. over de zedelijke autonomie van de mens In de praktijk wordt niet alleen de opvatting ondersteund van de meerderheid, maar worden de jongelui ook voor ingewikkelde morele situaties gesteld die heel veraf liggen van de normale morele keuzes waar zij iedere dag voor staan en waarin goed en kwaad gemakkelijk te onderscheiden zijn. Deze onaanvaardbare methode dreigt uit te lopen op een alles relativerende houding op moreel terrein, terwijl onverschilligheid voor de zedenwet en een houding van ‘alles mag’ ermee in de hand worden gewerkt.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam