• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gave van God: deze grote waarheid en dit basisgegeven staat centraal in het christelijk bewustzijn van de ouders en hun kinderen. Wij doelen hier op de gave die God ons schonk door ons tot het bestaan te roepen en als man of vrouw op onherhaalbare wijze een leven te doen leiden dat eindeloos veel mogelijkheden bezit om geestelijk en moreel uit te groeien: “het menselijk leven is een gave die ontvangen wordt om op haar beurt gegeven te worden”. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 92 De gave brengt om zo te zeggen een bijzondere eigenschap aan het licht van het menselijk bestaan, of beter nog, van het wezen zelf van de mens. Als God de Heer zegt: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft”, stelt Hij dat ‘zonder een ander’ de mens zijn leven niet ten volle ontplooit. Hij doet dat alleen door ’samen met iemand’ te leven – en dieper en vollediger nog: door ‘voor iemand’ te leven. H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 14, De vaststelling en de ontdekking van de echtelijke betekenis van het lichaam (9 jan 1980), 2
In het zich openstellen voor en de overgave aan de ander komt de huwelijksliefde tot haar volheid, en wordt zij tot het totaal wegschenken dat aan deze levensstaat eigen is.

Daarnaast vindt de roeping tot het godgewijde leven steeds haar betekenis in het door een speciale genade ondersteunde wegschenken van zichzelf, “een uitmuntende wijze om zich gemakkelijker en met onverdeeld hart aan God te geven“, Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2349 met de bedoeling Hem vollediger in de kerk te dienen. Vandaar dat in iedere levensstaat deze gave steeds wonderbaarlijker wordt door de genade van de Verlossing, waardoor wij “deel krijgen aan Gods eigen wezen” (2 Pt. 1, 4) en geroepen worden in bovennatuurlijke liefdeseenheid te leven, samen met God en onze broeders en zusters. Zelfs in de moeilijkste situaties mogen de christelijke ouders niet vergeten dat Gods gave ten grondslag ligt aan alles wat zich in het persoonlijk leven en gezinsleven afspeelt.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam