• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De idee van de communio, van de gemeenschap als deelname aan het trinitaire leven, wordt bijzonder intens belicht in het Evangelie van Johannes, waar de gemeenschap van liefde die de Zoon verbindt met de Vader en met de mensen, tegelijkertijd het model is en de bron van de broederlijke gemeenschap die de leerlingen onder elkaar moet verenigen: “Hebt elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad” (Joh. 15, 12) Vgl. Joh. 13, 34 . “Dat zij één zijn, zoals wij één zijn” (Joh. 17, 21.22). Gemeenschap derhalve van de mensen met de drie-ene God en gemeenschap van de mensen onder elkaar. Gedurende zijn aardse pelgrimstocht, kan de leerling door middel van de gemeenschap met de Zoon, al deel hebben aan het goddelijk leven van Hem en van de Vader: “Onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon” (1 Joh. 1, 3).

Dit leven van gemeenschap met God en onder elkaar, is wat de verkondiging van het Evangelie beoogt. Zij beoogt de bekering tot het christendom: “Wat wij gehoord en gezien hebben, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons” (1 Joh. 1, 3). Deze dubbele gemeenschap met God en onder elkaar is niet van elkaar te scheiden. Waar de gemeenschap met God vernietigd wordt, die gemeenschap is met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, daar worden ook de wortel en de bron vernietigd van de gemeenschap onder elkaar. En waar de gemeenschap met elkaar niet wordt beleefd, daar is ook de gemeenschap met de drie-ene God niet levend en waar, zoals we hebben gehoord.

Document

Naam: DE GAVE VAN 'COMMUNIO'
(3e catechese in deze reeks)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 29 maart 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.:Past. Chr. van Buijtenen, pr. (Nummering van de vertaler)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam